XXI Congres SP: de Congresstukken
XXI Congres SP: de Congresstukken

XXI Congres SP: de Congresstukken

Hetzelfde liedje
Hetzelfde liedje

Bij deze publiceren we de congresstukken voor het XXI congres van de SP op 28 november. Dit doen wij niet om door interne stukken te lekken de partij in diskrediet te brengen, maar omdat wij geloven dat openheid de weg voorwaarts is voor een sterke socialistische partij. Zonder openheid van zaken, kan de beweging nooit lessen leren uit de huidige gang van zaken.

Wat opvalt is dat van de meer dan 50 pagina’s aan stukken die aan de orde zullen komen bij het congres, er maar 2,5 pagina’s daadwerkelijk amendeerbaar zijn, namelijk de Resolutie: We gaan het doen!. Een belangrijk onderdeel als de aanpassingen op de statuten en regelementen vind alleen plaats in de vorm van voorstellen van de congrescommissie. Toch zegt Marijnissen in zijn brief dat de congrescommissie geïnteresseerd is in de concrete voorstellen.

Het lijkt hetzelfde liedje als vanouds te zijn. Je mag kritiek leveren van onderen, maar beslissingen gebeuren van boven. Een slechte zaak!

XXI Congres SP (28-11-2015)

“Fase 1” documenten (10 september)

“Fase 2” documenten (26 oktober)

We willen er tevens op wijzen dat via SPnet leden zich kunnen uitspreken over ingevoerde moties en amendementen. Bij voldoende steun zullen ze worden behandeld op het congres.

Auteur