Op 22 oktober 1972 wordt de Socialistische Partij opgericht te midden van een wirwar aan linkse groepjes uit het radicaal linkse milieu. De SP komt voort uit een split van Maoïsten die zich in 1964 van de CPN afkeerden en het Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland oprichten. Waar deze vroege pioniers geen heil zagen in de Sovjet-Unie, zat Mao’s China vol beloften voor een betere wereld.

Dit is een voorstel voor het vijfde programma van de Socialistische Partij. Het eerste programma, beginselen van de Socialistiese [sic.] Partij, werd in 1974 vastgesteld op het tweede partijcongres welke standhield tot het tweede programma, dat onder dezelfde titel uitkwam maar een behoorlijke wijziging zag, in 1987. Het derde programma, Handvest 2000, werd aangenomen in het politiek roerige jaar 1989. Tot slot hebben we Heel de Mens, dat werd aangenomen op het negende partijcongres in 1999 welke sindsdien de basis is gebleven voor onze partij.

Inhoudelijk en politiek is er een breuk te vinden in Heel de Mens ten opzichte van de eerdere programma’s. Waar er in voorgaande programma’s nog werd gesproken over het kapitalisme als maatschappelijk probleem en de noodzaak om de staatsmacht te veroveren als klasse, verviel dat in Heel de Mens tot een verzet tegen “neoliberalisme” en de vagere “meetlat” van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De onderliggende claim is dat we het neoliberale beleid achter ons kunnen laten, een béter kapitalisme kunnen creëren, als we maar een menselijk beleid kunnen voeren in het parlement.

De voorgaande programma’s laten dus een merkbare verschuiving naar rechts zien, naar een salonfähige partij. “Marxisme-Leninisme” werd vervangen door een romantisch beeld op de verzorgingsstaat.

Dezer dagen staat de partij voor een periode van verregaande acceptatie in het staatsbestel. Coalitiedeelname op lokaal en provinciaal niveau worden gezien als opmaat naar een landelijke deelname aan een volgend kabinet. Dit zou de doodsteek zijn voor de partij van de werkende klasse aangezien we zo onderdeel worden van het systeem en niet meer bouwen aan een alternatief erop.

In 2014 verklaarde het Communistisch Platform openlijk haar verzet tegen deze gang van zaken. Wij, communisten, staan voor een ander soort partij. De partij die wij willen opbouwen staat voor een ander soort maatschappij, een daadwerkelijk menselijke maatschappij, het socialisme. Wij willen hiervoor alle politiek bewuste lagen in de werkende klasse organiseren, een massale politieke beweging creëren dat zich actief inzet voor deze nieuwe maatschappij.

Daarom dat wij een ander programma voorstaan, een ander fundament van onze partij. Wij willen iedereen die zich kan vinden in of laat inspireren door dit programma oproepen om samen de strijd aan te gaan voor een daadwerkelijk socialistische partij.

Wil je het programma bestellen? Het kost €3 exclusief verzendkosten. Neem dan even contact met ons op!