Communistisch Platform
Ons programma

Ons programma

Dit artikel is deel 1 van een serie over Ons voorstelprogramma.
// Ons tijdperk en de plaats van Nederland hierin
------

Ons programma

Programma’s zijn de basis van de communistische partij, ze bepalen in de kiem hoe de rest van de beweging eruit gaat zien. Een goed programma stelt alle leden in de gelegenheid de leiding ter verantwoording te kunnen roepen.

Dit programma bestaat uit vijf onafhankelijke, maar met elkaar verbonden delen. In het eerste deel bespreken we het algemene karakter van het kapitalisme in deze historische periode en de rol van Nederland hierin.

Het tweede deel bevat onze onmiddellijke eisen, die zowel de minimale basis vormen op basis waarvan we zouden kunnen deelnemen aan een regering, als het programma op basis waarvan we de politieke machtsovername door de werkende klasse, de overgrote meerderheid van de bevolking, bewerkstelligen. Elke eis is stuk voor stuk concreet, en is zo geformuleerd dat we er meteen mee aan de slag kunnen.

Het derde deel gaat over de communistische partij. Wat is een communistische partij? Hoe zien wij deze partij voor ons? Op welke basis moet een communistische partij georganiseerd zijn?

Het vierde deel gaat over de overgang van de oude naar de nieuwe maatschappij. Welke klassen en sociale lagen spelen een rol in deze sociale revolutie? Naar welke grondwet streven wij? Welke economische maatregelen zijn noodzakelijk om een terugval in de oude misère te voorkomen?

In het vijfde en laatste deel beschrijven we ons maximumprogramma: onze grootse visie voor de toekomstige maatschappij, waarin de mensheid op alle vlakken geëmancipeerd zal zijn en het kapitalisme en de staat verleden tijd worden. Een klassenloze en egalitaire samenleving, waarin ieder zich kan ontplooien.

Ons programma is een voorstelprogramma. Hoewel er op dit moment geen communistische partij is vormt een communistisch programma de toekomst voor het soort partij waar wij voor strijden: een massapartij die staat voor de machtsovername van de arbeidersklasse door de arbeidersklasse. Binnen de bestaande arbeidersbeweging strijden we op basis van dit programma voor het smeden van eenheid van de arbeidersklasse en de vorming van een communistische partij.

Iedereen die dit programma accepteert als handleiding tot actie, roepen wij op zich aan te sluiten bij de strijd voor de verwezenlijking van een communistische partij op deze basis, wat wij beschouwen als de politiek hoogste uitdrukking van onze klasse. Acceptatie betekent voor ons niet dat je het programma woord voor woord moet onderschrijven. Openlijke discussie over onze doelen en middelen is een voorwaarde voor een programma dat daadwerkelijk de arbeidersklasse kan verbinden. Het programma dient als uitgangspunt voor eenheid in ons gezamenlijk handelen. Iedereen die het programma accepteert wordt gevraagd zich aan te sluiten en zich hiervoor in te zetten bij het Communistisch Platform.

Inhoudsopgave

Deel I: Ons tijdperk en de plaats van Nederland hierin
Deel II: Onmiddellijke eisen
Deel III: Communistische partij
Deel IV: De revolutie
Deel V: Het communisme

Download hier de pdf