Communistisch Platform
Inzendingen

Inzendingen

Inzendingen

Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Gepubliceerde artikelen en brieven zijn daarom niet noodzakelijkerwijs representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform. Je kunt ons alle serieuze inzendingen mailen: redactie@communisme.nu.

We hanteren de volgende richtlijnen voor brieven en artikelen:

Artikelen zijn stukken van minstens 1000 woorden, die relevant zijn voor socialistische politiek. Ze worden in tegenstelling tot brieven afzonderlijk op de website gepubliceerd en gepromoot. Bij artikelen verwachten we een uitgebreide onderbouwing en (waar relevant) bronvermelding.

Ingestuurde artikelen worden in samenspraak met de redactie geredigeerd en vormgegeven. Ze worden vervolgens in een bericht op de site geplaatst en op sociale media verspreid.

Vooral als je een artikel wilt insturen zouden we je willen vragen om onze stijlgids in acht te nemen.

Brieven hebben geen minimum aantal woorden, maar wel een maximum van 1000 woorden. Brieven worden in principe zonder aanpassingen van de redactie gepubliceerd in het brievenkatern en worden dus niet afzonderlijk op de voorpagina van de site geplaatst. Uiteraard kun je er wel zelf naar linken, en het stuk zo verder delen met mensen en groepen van wie je hoopt dat ze het lezen. Inhoudelijk hoeven brieven niet direct aan te sluiten op, of getuigen van revolutionaire politiek. Ze moeten uiteraard wel coherent geschreven zijn en in ideologische zin iets toevoegen aan de website.

We verwachten bij brieven niet de uitgebreide onderbouwing, uitwerking en bronvermelding die we in principe wel nodig achten bij artikelen.

We hopen dat het bovenstaande houvast biedt, en horen graag van je! Via het onderstaande formulier kun je de redactie bereiken.


Maximum file size: 516MB