Communistisch Platform
Over ons

Over ons

Communistisch Platform

Het Communistisch Platform is een organisatie die zich inzet voor marxistische politiek. We staan voor de revolutionaire zelfemancipatie van de arbeidersklasse en de vestiging van de communistische maatschappij.

De communistische maatschappij bedoelen wij op de klassiek marxistische manier. Dat betekent een samenleving zonder staat, zonder klassen, zonder geld, zonder armoede en zonder oorlog. Een samenleving van vrije producenten, waarin wij als arbeiders gezamenlijk de baas zijn over de economie. Een samenleving die draait om het welzijn van mensen en de leefomgeving en niet om de bevelen van het kapitaal.

Wat maakt ons anders dan andere linkse organisaties? In tegenstelling tot andere groepen zien wij het niet als onze taak om de volgende communistische partij te zijn. Wij noemen ons daarom een platform. Dat betekent dat wij binnen de bestaande arbeidersorganisaties een communistisch programma willen invoeren. We doen dat binnen de SP maar ook andere organisaties waar communisme een voedingsbodem heeft. Daarnaast willen wij binnen de vakbond, protestbewegingen en andere arbeidersorganisaties strijden voor communistische politiek.

Een eigen politieke partij opzetten leidt wat ons betreft tot een sektarische doodlopende weg. Het is zinniger om de bestaande beweging te winnen voor daadwerkelijk socialistische politiek, dan van de grond af aan te beginnen. Wij strijden voor het opbouwen van een arbeidersbeweging die onafhankelijk is van de kapitalistische staat. Een beweging met eigen politieke, economische, sociale en culturele instituties, die daadwerkelijk de macht van kapitaal kunnen breken en vervangen in tijden van een revolutionaire crisis. Een communistische partij vormt het politiek kompas daarbinnen.

De geschiedenis leert ons als volgt: als de arbeidersbeweging niet uitgaat van het opbouwen van de macht van de arbeiders of kiest voor het opgeven van haar onafhankelijkheid, dit leidt tot politiek inbinden en grote politieke tegenslagen. Wij strijden dus openlijk tegen deze neigingen in de arbeidersbeweging. Dat is nadrukkelijk een politieke strijd. De eerste aanzetten voor onze politiek hebben wij vastgelegd in ons platform en ons programma.

Kortom: ons doel is het combineren van een socialistische visie met de hedendaagse arbeidersbeweging, om deze te transformeren tot een revolutionaire en bevrijdende beweging, van en voor de arbeidersklasse.

Wij roepen iedereen die ons platform accepteert op mee te strijden voor een socialistische toekomst voor de arbeidersbeweging.

Wil je meer weten of je bij ons aansluiten? Neem hier contact met ons op.