Communistisch Platform
Communistische partij

Communistische partij

Deel drie: Communistische partij

De Communistische Partij is de hoogste politieke uitdrukking van de organisatie van de arbeidersklasse. Het is een klassenpartij, gevormd door het meest bewuste element van de arbeidersklasse. De Communistische Partij heeft geen andere belangen dan die van de arbeidersklasse als geheel. Waar de partij zich in onderscheid is dat het gevormd wordt op basis van een programma en een begrip van theorie die haar voorbereidt om de historische weg vooruit en de gevolgen van de klassenstrijd te begrijpen.

De Communistische Partij is onafhankelijk van de kapitalistische staat. Om zich heen organiseert de partij een veeltal aan eigen politieke, economische, sociale en culturele instituties en bewegingen die daadwerkelijk de macht van kapitaal kunnen breken en de kapitalistische staat kunnen vervangen in tijden van een revolutionaire crisis. Binnen deze partijbeweging speelt de partij de rol van politiek kompas.

Om de basis te kunnen vormen voor een revolutie, en de kapitalistische staat werkelijk te kunnen vervangen, moet de Communistische Partij een massaorganisatie zijn.

De Communistische Partij is georganiseerd op de principes van democratisch centralisme. Dat wil zeggen dat de minderheid ondergeschikt is aan beslissingen van de meerderheid. Dit betekent niet dat minderheden geen recht hebben op hun mening. Democratisch centralisme is boven alles democratisch. Minderheden moeten de mogelijkheid hebben een meerderheid te worden. Zolang zij de beslissingen van de meerderheid uitvoeren hebben kameraden het recht om alternatieve politieke platforms te steunen of zichzelf binnen de partij te organiseren in tijdelijke of permanente facties waarmee zij hun mening openlijk kunnen uiten.

De Communistische Partij is de partij van de meest klassenbewuste, meest moedige elementen van de arbeidersklasse. Het is de historische taak van communisten om de arbeidersklasse te organiseren in een democratische massapartij van de arbeidersklasse gestoeld op een communistisch programma. Waar zo’n partij niet bestaat, strijden communisten voor de oprichting hiervan.

Ga terug naar: Onmiddellijke eisen // Ga door naar: De revolutie