Het belang van discussie

Met enige regelmaat roept Communistisch Platform op tot verbetering van discussiecultuur in verschillende organisaties waar wij actief zijn, maar met name in de Socialistische Partij. Er bestaan echter een hoop misverstanden over wat hier precies mee bedoeld wordt. Mathias Marin gaat hierop in. Naarmate de standpunten van het Communistisch Platform Read more…

Voorkomen is niet beter dan genezen

In dit artikel reageert Mathias Marin op ‘een pleidooi tegen democratisch centralisme’, het ingezonden artikel van Gijs Muis van 12 juli. In ‘een pleidooi tegen democratisch centralisme’ noemt Gijs een aantal bezwaren die hij heeft tegen democratisch centralisme in het algemeen, en de structuren van het Communistisch Platform in het Read more…

Marxisme Festival – Opportunisme Festival

Vakbondseisen verslinden de beweging zonder blijvende groei te bereiken.

Vakbondseisen verslinden de beweging zonder blijvende groei te bereiken.

In het weekend van 3 en 4 mei vond in Amsterdam het Marxisme Festival plaats. Dit is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Internationale Socialisten, dat zich richt op links Nederland. Zelf beschrijft de IS het als ‘een weekend vol systeemkritiek, theorie en discussie over de belangrijkste vragen van het moment‘. Met een paar kameraden van het Communistisch Platform zijn wij naar Amsterdam afgereisd om hieraan deel te nemen. (more…)

Kapitaal en klassen

mr-krabs-moneyPunt 1: De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme storten de samenleving telkens weer in crises: zij tonen de kloof tussen arm en rijk aan, dat mensen gebrek lijden ondanks overproductie, oorlogen over grondstoffen en macht. Deze crisis kan zowel economisch, sociaal als politiek zijn en ondermijnt de opvatting dat er maar één maatschappijmodel, het kapitalisme, mogelijk is.

(more…)