Blijf, en vecht!
Blijf, en vecht!

Blijf, en vecht!

In dit ingezonden stuk, geschreven door Loes Muller met hulp van Gijs Muis, gaat Loes in op de vraag hoe we als SP- en ROOD‐leden kunnen reageren op het recente handelen van het SP partijbestuur. Zij roept lezers op samen te vechten voor ruimte voor dit soort ledeninitiatieven, en tegen de royementen, omdat er anders nooit iets ten goede zal veranderen.

We horen steeds meer geluiden van mensen die willen stoppen bij de Socialistische Partij. Dit is natuurlijk geheel begrijpelijk, gezien de recente ontwikkelingen rondom de royementen van zes SP leden en het opschorten van de ondersteuning aan ROOD. Die ontwikkelingen lijken demotiverend; ze lijken een klap in het gezicht van kritische leden. Toch moeten we juist nu blijven en vechten. Stoppen is wat van ons verwacht wordt: het is wat iedereen die het ooit principieel oneens is geweest binnen de SP heeft gedaan, en het is daarom ook waar het partijbestuur en de loyalisten op anticiperen. Maar stoppen, voordat we alles hebben gedaan om een splitsing te voorkomen, zou een verlies zijn voor ons en een overwinning voor opportunistische bureaucraten. 

Vanaf het begin is Communistisch Platform een project van kritische, maar betrokken SP leden. Ons doel is niet om de SP te “coupen”, maar om marxistisch gedachtegoed te promoten binnen de partij die we op dit moment als de beste vertegenwoordiging van de arbeidersklasse in Nederland zien. Al onze standpunten hebben we ingebracht op gangbare manieren – op ALVs, congressen etc. Jarenlang schreven we analyses die niet breed werden gedeeld en verloren we stemmingen. Pas toen er wat vervelende – voor de partijtop – moties op het ROOD ALV afgelopen juni werden aangenomen, en het Platform aangemerkt werd als de bron van die moties, raakte het partijbestuur geïnteresseerd in het bestaan van het Communistisch Platform.

Vanaf dat moment zette het partijbestuur in op het onderdrukken van kritische stemmen in de partij: een Stalinistisch proces van ondermijning, waar we nu de resultaten van zien. Afgelopen zondag heeft ROOD haar nieuwe bestuur gekozen. Volgens het dagelijks bestuur van de SP is dit bestuur illegitiem, omdat twee van haar nieuwe leden geen SP leden meer zijn (terwijl ze nog tot het einde van dit kalenderjaar leden van ROOD blijven). Het gaat dan ook precies om die leden die van “Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum” lidmaatschap werden beschuldigd; het feit dat ze door het ROOD ALV met meer dan 70% van de stemmen werden verkozen is een duidelijk signaal dat de jongerenorganisatie zich tegen de royementen en de gerelateerde heksenjacht uitspreekt, nog naast de aangenomen moties op deze ALV die dat expliciet stellen. Een andere aangenomen motie pleit voor recht op factievorming binnen de SP. De partijtop gebruikt draconische maatregelen om haar jonge leden weer ‘onder controle’ te krijgen. Afgelopen week werd voorzitterskandidaat (inmiddels ROOD voorzitter) Olaf Kemerink, een van de geroyeerden, op nationale televisie als een gewelddadige voorstander van burgeroorlog afgeschilderd door partijsecretaris Arnout Hoekstra – gebaseerd op uit de context getrokken quotes op onze website 1 terwijl het nog steeds niet bewezen is dat Kemerink überhaupt lid van het Communistisch Platform is.

Toen kwam op dinsdag 24 november het nieuws dat de partijtop de ondersteuning van ROOD  “op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied” zal opschorten. Dit heeft partijvoorzitter Jannie Visscher kenbaar gemaakt door middel van een mail aan SP- en ROODleden die in het ledenbestand als kader zijn aangemerkt. Het praktisch liquideren van je eigen jongerenorganisatie zal veel mensen doen denken dat ze als reactie hun lidmaatschappen willen opzeggingen. Maar als Rood- en SP-lid verzoek ik je met klem: schrijf je niet uit bij ROOD of de SP!

Nogmaals, het gevoel dat we de partij niet meer kunnen redden is begrijpelijk. Gebaseerd op de geschiedenis van kritische interventies in de SP konden we voorspellen dat de bureaucratische structuren stand lijken te houden. 2 Maar dat is geen reden om op te geven – integendeel, juist nu krijgen we de kans om meer leden te overtuigen dat de partij gedemocratiseerd moet worden. Op het aankomende congres kunnen we stemmen over het factierecht. Met georganiseerde facties creëren we niet alleen mogelijkheden om effectiever diepere discussies te voeren, maar beschermen we ook kritische leden van verschillende stromingen tegen verdere procedureel twijfelachtige royementen. Er zijn ook ingediende moties die de royementen expliciet bekritiseren. Alleen SP leden kunnen voor deze moties en nog veel andere belangrijke programma amendementen stemmen. Door het lidmaatschap op te zeggen, beroven we onszelf van de mogelijkheid om ons, als leden, tegen de koers van de partijtop uit te spreken. Zo’n stap leidt tot de overwinning van alle zwartmakerij: geen kans voor de geroyeerden om naar de partij terug te keren en nog verdere isolatie van kritische marxistische leden.  

Als je daadwerkelijk tegen de huidige ontwikkelingen wil protesteren, spreek je dan uit voor de reïntegratie van ROOD in de partij en steun je lokale ROOD groep. Sluit je ook aan bij het Marxistisch Forum en kom naar de volgende bijeenkomst om 6 december. Daar gaan we de ingediende congresamendementen en moties samen bespreken. Sommige partijbestuurders willen juist dat alle marxisten de SP verlaten. Laat ze je niet het zwijgen opleggen en werk mee aan het marxistisch alternatief binnen onze partij. Geef de jongeren van ROOD het steuntje in de rug die ze verdienen. En als je bij ROOD zit: probeer binnen de SP te strijden voor je rechten, en het voortbestaan van jouw democratisch verkozen bestuur en organisatie!

Afsluitend willen we kameraden nog wijzen op deze woorden van Bots in het lied “De lange weg”:

“Hij heeft gelijk, die het niet langer neemt

Maar mensen voer de strijd niet alleen

In deze tijd, die nog geen vrede kent

En geen gelijkheid voor iedereen

Of laten we ons nog langer bedonderen

Met instant inspraak en praten in bed

Kom doe met ons mee, en doe het van onderen

We maken ons klaar voor het verzet”

 


Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.

Authors