Sociaal-imperialisme is verraad van arbeidersinternationalisme 
Sociaal-imperialisme is verraad van arbeidersinternationalisme 

Sociaal-imperialisme is verraad van arbeidersinternationalisme 

Gezamenlijke verklaring van de CPGB-PCC en het bestuur van het Communistisch Platform

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd, de nieuwe versie is hier te vinden -> https://communisme.nu/van-het-platform/2023/04/06/herpublicatie-sociaal-imperialisme-is-verraad-van-arbeidersinternationalisme/

Op zondag 18 januari kwamen drie leden van de CPGB’s Provisional Central Committee samen met het landelijk bestuur van het Communistisch Platform. Het voornaamste vraagstuk van de discussie betrof Oekraïne en de noodzaak om sociaal-imperialisme te bestrijden. Het Communistisch Platform en het Provisional Central Committee van de CPGB waren het met elkaar eens over het belang van open en eerlijk debat, anders dan andere delen van links die hun meningsverschillen verbloemen en verhullen. De uitwisselingen tijdens het overleg waren welwillend en kameraadschappelijk. Elke kant trapte af met een korte introductie, waarna een algemene discussie volgde.  

Er was overeenstemming over de geostrategische significantie van de oorlog en het gevaar van een breder mondiaal conflict. Om onze gezamenlijke positie te onderstrepen, werd besloten om een gezamenlijke verklaring uit te brengen. Verder werd overeengekomen om regulier, op drie- of viermaandelijkse basis, bijeen te komen om kwesties van wederzijds belang te bespreken en om standpunten en informatie uit te wisselen. 

Verklaring: 

  1. De huidige situatie heeft meer dan een zweem van gelijkenis met die van voor de Eerste Wereldoorlog. Er is een reële dreiging van direct conflict tussen wereldmachten, ditmaal met de bijkomende verschrikkingen van nucleaire en andere soortgelijke massavernietigingswapens. 
  2. De regering van de Verenigde Staten lijkt vastberaden om regimeverandering in Moskou te bereiken en daarbij waarschijnlijk de economische ruïnering en het uiteenvallen van de Russische Federatie. Als dat gelukt is, lijkt hun doel te zijn om China te ‘omsingelen’ – en om door oorlog, regionale opstanden, een kleurenrevolutie, etc., ook in China regimeverandering teweeg te brengen. 
  3. Ideologisch gezien wordt deze poging om Amerikaanse hegemonie een doorstart te geven verhuld door hypocriete beweringen over het bepleiten van democratie en het opstaan voor de rechten van kleine naties. Oekraïne voert een proxy-oorlog namens de VS en diens Navo- en andere bondgenoten. 
  4. De oorlog in Oekraïne is gebruikt door de regering  van de VS, de Navo en verscheide nationale regeringen om oppositie tegen het uitbreiden van militaire budgetten te breken. Daarnaast heeft de oorlog geresulteerd in de gooi van Finland en Zweden naar Navo-lidmaatschap. 
  5. Schandalig genoeg kiezen delen van links de kant van de Oekraïense regering en kiezen dus in realiteit de kant van hun eigen kapitalistische overheden. Ze roepen om sancties, logistieke ondersteuning en een toename van Navo-wapenleveranties. Natuurlijk verschuilt het sociaal-imperialisme zichzelf achter alle mogelijke pseudosocialistische en democratische frasen. Effectief komen deze frasen neer op het ondergeschikt maken van de belangen van de arbeidersklasse aan de belangen van onze eigen staat en het militaire bondgenootschap waar die deel van uitmaakt. 
  6. Niet dat links de Russische overheid zou moeten verdedigen (noch het Xi-regime in China). Er is niets progressiefs aan het FSB-regime in Moskou, noch diens ‘speciale militaire operatie’. 
  7. Onze positie is er één van revolutionair defaitisme. De hoofdvijand zit in eigen land. Daarom strijden we voor een Communistische Partij  en een arbeidersbeweging die in staat is de kapitalistische staat omver te werpen. Ten behoeve van dit doel steunen we het democratisch-republikeinse principe van het vervangen van het staande leger door een volksmilitie. 
  8. De gevaarlijke illusies die door sociaal-pacifisten worden verspreid moeten bestreden worden. Er kan geen vrede zijn zolang het kapitalisme voortduurt. Het is de taak van communisten om de breed gedragen behoefte aan vrede te koppelen aan het doel van revolutie. Enkel door het ontwapenen van de bourgeoisie en de overwinning van internationaal socialisme kan het gevaar van oorlog worden afgewend. 
  9. Voor wat betreft de sociaal-imperialisten, ze hebben de scheidslijn van klassenpolitiek overschreden en hebben het het doel van arbeidersinternationalisme verraden. Ze zijn verraders en onderkruipers (scabs). Ook al is het een tactische vraag om al dan niet in dezelfde organisaties als sociaal-imperialisten te werken, is het van vitaal belang om altijd duidelijke politieke demarcatielijnen tegen ze op te trekken. 

Landelijk Bestuur van het Communistisch Platform (Nederland/België)

Provisional Central Committee van de CPGB 

Auteur