Steun het nieuwjaarsoffensief!
Steun het nieuwjaarsoffensief!

Steun het nieuwjaarsoffensief!

Steun het nieuwjaarsoffensief!

Van 29 november 2021 tot en met 29 januari 2022 organiseert Communistisch Platform onze jaarlijkse donatiecampagne, het nieuwjaarsoffensief. We stellen ons dit jaar een ambitieus doel: 5000 euro om onze organisatie nog verder op te bouwen!

Misschien vraag je je af waarom Communistisch Platform om donaties vraagt. Als Communistisch Platform hebben we ons het grote doel gesteld van het opbouwen en transformeren van de arbeidersbeweging. Een arbeidersbeweging die durft te staan voor marxistische principes. Een arbeidersbeweging waar democratie en open discussie de norm is. Kortom, wij strijden voor een arbeidersbeweging die in staat is de wereld te veranderen.

Zoals je wellicht gemerkt hebt, is er het afgelopen jaar ook een hoop gebeurd. De Socialistische Partij (SP) heeft ervoor gekozen om de heksenjacht op kritische leden voort te zetten, wat heeft geleid tot de royementen van meerdere leden van Communistisch Platform, maar ook het afstoten van ROOD, de voormalige jongerenorganisatie van de SP. Daarnaast royeerde de SP een aantal ROOD-leden en tegenkandidaten voor het landelijke partijbestuur van de SP die op een gezamenlijke lijst stonden van Marxistisch Forum. Al deze organisaties zijn nu tot ongewenst verklaard, en het partijbestuur van de SP is actief op zoek naar leden of actievelingen uit deze groepen om hen te royeren.

Dit kunnen wij niet zomaar laten gebeuren. Communistisch Platform zet zich daarom in om de heksenjacht in de SP tegen te gaan, om leden die nu geroyeerd worden te ondersteunen, en om mee te bouwen aan verschillende organisaties en initiatieven die socialisten in Nederland op niet-sektarische basis verenigen, zowel binnen als buiten de SP.

Daarnaast blijven we met onze eigen onafhankelijke organisatie natuurlijk doen wat we eigenlijk altijd hebben gedaan. Communistisch Platform streeft ernaar om de arbeidersbeweging te verbeteren, zowel op ideologisch als op organisatorisch vlak. Wij doen dit door middel van onze website, waar we een stem bieden aan verschillende delen van de arbeidersbeweging, ook aan delen waar we het op veel vlakken mee oneens zijn. Maar ook door middel van politieke bijeenkomsten door het hele land te organiseren, het maken van drukwerk, en door verschillende projecten te ondersteunen die goed zijn voor onze beweging.

Al deze zaken organiseren kost geld. Meer geld dan wij zelf kunnen opbrengen. Daarom doen wij een oproep aan iedereen die ons een warm hart toedraagt om ons met een donatie te steunen!

Paypal: https://paypal.me/communisme

Bankrekening: NL18 INGB 0000 1428 68 tnv Communistisch Platform – betaalverzoek

Auteur