Stop de heksenjacht tegen kritische SP’ers
Stop de heksenjacht tegen kritische SP’ers

Stop de heksenjacht tegen kritische SP’ers

Op woensdag 28 oktober heeft Communistisch Platform het bericht gekregen dat er vijf kritische leden geroyeerd zijn uit de SP op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Dergelijke maatregelen zijn symptomatisch voor een bredere strategie van bureaucratische verstikking van kritische geluiden binnen de partij door het partijbestuur. Deze heksenjacht moet gestopt worden.

Aan de huidige situatie in de SP zijn een aantal relevante gebeurtenissen vooraf gegaan. Zondag 28 juni vond de eerste ROOD ALV van 2020 plaats. Op deze ledenvergadering zijn diverse moties aangenomen, waaronder moties over het openbaar uitspreken tegen regeringsdeelname van de SP, het inzien van de bestuursnotulen en voor een bestuursbeurs voor het ROOD-bestuur.

Dit leidde tot een schandalige reactie vanuit het dagelijks bestuur en partijbestuur. Zij dreigden met het offline halen van de ROOD-website en het bevriezen van de bankrekening van ROOD als er ook maar iets gebeurde waar zij het zelf niet mee eens waren. Dit ondanks dat de moties democratisch aangenomen waren door de leden op de ROOD ALV.

Jammer genoeg bleef het hier niet bij. Voor de ALV werd er door Communistisch Platform een stemadvies uitgebracht via de nieuwsbrief. Als reactie op de discussie binnen ROOD bestempelde het partijbestuur deze groep als politieke partij en vermeldde dit ook in een mail die enkel naar personeelsleden werd gestuurd. Hierin werd gesteld dat leden van Communistisch Platform zouden moeten kiezen tussen hun lidmaatschap van Communistisch Platform en van de SP.

Dit is onderdeel van een proces dat al langer gaande is. In diverse afdelingen worden er al maanden lang kritische leden onder druk gezet. Iedere sympathie voor een verdere democratisering van de partij wordt al gauw bestempeld als een lidmaatschap van Communistisch Platform.

Op 27 oktober zijn er daadwerkelijk vijf royementen gevallen. Dit betreft afdelingsbestuursleden, (oud)voorzitters van afdelingen, en een kandidaat-bestuurslid voor ROOD. Zonder een waarschuwing of een gesprek met het partijbestuur zijn zij geroyeerd op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Nergens werd hen ‘de keuze gesteld’  tussen SP en Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum, en ook hebben zij geen bewijs gezien op basis waarvan zij dan lid zouden zijn van deze organisaties. Het is tijd voor ons om hier niet langer stil over te blijven. Wij vinden deze ontwikkeling in de partij zorgwekkend en dat dit geen plaats zou moeten hebben in een Socialistische Partij. 

Repressie is het enige antwoord dat de SP-bureaucratie heeft op discussie en kritische meningen vanuit de leden. Dit is niet de eerste keer. Ook bij de Groep, die zich organiseerde rond het asielstandpunt van de partij, was dit het geval.

Dit is dan ook een probleem dat elk kritisch lid van de partij raakt. Het gaat de partij niet alleen om Communistisch Platform, maar om het uitbannen van elke georganiseerde kritische mening binnen de partij.

Wat te doen?

SP tegen de Heksenjacht

Wij roepen alle SP’ers op zich te verzetten tegen de politieke heksenjacht in de partij. Dit kunnen zij doen door de ‘SP tegen de heksenjacht’ oproep te ondertekenen en de strijd binnen de partij en de afdelingen te voeren tegen de heksenjacht. Op sptegendeheksenjacht.nl is de oproep te vinden, samen met modelmoties en modelmails om je onvrede hierover te uiten.

Wij vragen eenieder die onder druk wordt gezet door de partij wegens kritische meningen, of geroyeerd is, contact op te nemen met SP tegen de Heksenjacht: www.sptegendeheksenjacht.nl

Marxistisch Forum

Het is nu meer dan ooit nodig om ons als linkerzijde in de partij te organiseren. Recent namen wij het initiatief hiertoe met Marxistisch Forum. Hier zijn al 230 aanmeldingen voor, en de eerste bijeenkomst werd druk bezocht door 60 mensen! De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 november.

Aansluiten bij het Marxistisch Forum kan via: www.marxistischforum.nl

Steun het Communistisch Platform herfstoffensief!

Afgelopen week lanceerden wij ons eerste herfstoffensief. Wij stelden ons het doel van 3500 euro, om hiermee onze organisatie verder op te bouwen.

In tijden van bureaucratische aanvallen tegen de linkerzijde is het van cruciaal belang om reserves op te bouwen. Wij beschikken niet over honderdduizenden euro’s zoals het SP partijbestuur. Om ons werk te kunnen voortzetten, en ons en anderen te kunnen verdedigen tegen deze aanvallen kunnen wij dus alle hulp gebruiken.

Dus draag je Communistisch Platform een warm hart toe en wil je bijdragen aan onze strijd voor een principieel marxistische arbeidersbeweging? Doneer dan aan ons herfstoffensief, alle bijdragen zijn welkom! Je kunt ons steunen door eenmalig een bedrag over te maken of een vast bedrag per maand.

Paypal: https://paypal.me/communisme

Bankrekening: NL18 INGB 0000 1428 68 t.n.v. Communistisch Platform

Auteur