Draag bij aan het Communistisch Platform herfstoffensief!
Draag bij aan het Communistisch Platform herfstoffensief!

Draag bij aan het Communistisch Platform herfstoffensief!

Dit weekend trappen wij ons eerste herfstoffensief af. Dit herfstoffensief is onze donatiecampagne van zes weken waarmee we onszelf het doel gezet hebben 3500 euro op te halen om onze organisatie verder op te bouwen! 

Van nu tot en met 5 december zullen we bezig zijn met deze donatiecampagne omdat het van groot belang is om onze werkzaamheden binnen de arbeidersbeweging te versterken en ondersteunen.

Paypal: https://paypal.me/communisme

Bankrekening: NL18 INGB 0000 1428 68 tnv Communistisch Platform – betaalverzoek.

Waarom doneren aan Communistisch Platform?

Als Communistisch Platform hebben we ons het grote doel gesteld van het opbouwen en transformeren van de arbeidersbeweging. Een arbeidersbeweging die durft te staan voor marxistische principes. Een arbeidersbeweging waar democratie en open discussie de norm is. Kortom, wij strijden voor een arbeidersbeweging die in staat is de wereld te veranderen.

Deze politieke strijd vergt veel tijd en vooral ook geld. Wij hebben ons de afgelopen periode ingezet voor het bieden van een platform voor verschillende stemmen binnen de arbeidersbeweging, waaronder die van kameraden waar we het op veel vlakken mee oneens zijn. Daarnaast publiceren wij pamfletten en literatuur en organiseren we scholingen en politieke bijeenkomsten. Zo organiseerden wij recent het Marxistisch Forum, een initiatief voor het opbouwen van de strijd voor een andere koers binnen de SP waar al meer dan 200 mensen zich bij aansloten.

De komende jaren willen we deze initiatieven binnen de arbeidersbeweging verder uitbouwen. Waar rechts kan vertrouwen op het bedrijfsleven en de staat, hetzij via advertenties, subsidies of anders directe donaties, kunnen wij alleen rekenen op collectieve vormen van financiering. 

Deze donatiecampagne heeft als doel om Communistisch Platform de nodige financiële middelen te bieden om onze werkzaamheden voort te zetten.  In tijden dat marxisten weer voet aan de grond krijgen in de arbeidersbeweging kunnen zij ook op verzet stuiten van de bureaucratie binnen de arbeidersbeweging, hier moeten we als communisten altijd op voorbereid zijn. Het geld is dus bedoeld om de organisatie draaiende te houden, maar vooral ook om verder op te bouwen. Zo hebben we geld nodig voor zaken als zaalhuur en het regelen van inspirerende en interessante sprekers (zodra dit weer mogelijk is in verband met COVID-19), maar ook drukwerk en de lopende kosten van websitehosting.

Dus draag je Communistisch Platform een warm hart toe en wil je bijdragen aan onze strijd voor een principieel marxistische arbeidersbeweging? Doneer dan aan ons herfstoffensief, alle bijdragen zijn welkom! Je kunt ons steunen door eenmalig een bedrag over te maken of een vast bedrag per maand.

Paypal: https://paypal.me/communisme

Bankrekening: NL18 INGB 0000 1428 68 tnv Communistisch Platform – betaalverzoek.

 

Auteur