Steun het offensief!
Steun het offensief!

Steun het offensief!

Vandaag kondigen we ons offensief aan! Het offensief is onze donatiecampagne die loopt van 17 augustus tot en met 28 oktober. We hebben dit jaar het doel om 1500 euro op te halen. Dit geld kunnen we goed gebruiken voor het uitbouwen van onze organisatie en het versterken van onze inzet in de organisaties waar we actief zijn. Je kan doneren via Paypal en onze bankrekening, NL18 INGB 0000 1428 68 tnv Communistisch Platform. Lees hieronder meer over onze doelen als organisatie en de redenen voor een donatiecampagne.

Het Communistisch Platform stelt zich ten doel om de arbeidersbeweging op te bouwen en in de organisaties waarin wij actief zijn te strijden voor internationalisme, onafhankelijke organisatie, sociale revolutie en radicale democratie. We streven naar een arbeidersbeweging die in staat is om te zorgen voor de overname van de macht door de arbeidersklasse, met als een doel een wereld waar de mensheid is bevrijd van alle vormen van onderdrukking. Een maatschappij waarin we een einde maken aan armoede, ongelijkheid en de overheersing van een kleine bezittende klasse.

Om dit doel te kunnen realiseren is echter wel organisatie nodig. Het merendeel van onze leden is hierom actief lid van De Socialisten en/of ROOD, Socialistische Jongeren. In deze organisaties en de bredere arbeidersbeweging voeren we een strijd voor communistische principes en dragen we bij aan de opbouw van deze organisaties en de beweging als geheel. Ook zorgen we met CP er voor dat kameraden uit alle hoeken op onze website een plek hebben om artikelen te publiceren en met elkaar in discussie te gaan. We organiseren daarnaast ideologische scholing en proberen waar dat kan verschillende delen van de arbeidersbeweging te steunen. Vorig jaar boden we bijvoorbeeld kameraden binnen en buiten CP budget aan om flyers te drukken voor solidariteitsacties bij de spoorwegstakingen. Deze taken kosten de organisatie tijd, maar ook geld, bijvoorbeeld voor onderhoud en hosting van de website, zaalhuur voor scholingen en de financiële steun die we geven aan acties en initiatieven.

Omdat wij als communistische organisatie maar al te goed weten dat de kapitalistische staat niet onze bondgenoot is, zijn wij niet afhankelijk van subsidies. Ook kunnen en willen wij natuurlijk niet rekenen op geld uit het bedrijfsleven. Om onafhankelijk te blijven zijn we voor onze inkomsten dus volledig afhankelijk van contributies van leden en donateurs.

Momenteel is een van onze prioriteiten dat de Socialisten, een project dat is ontstaan uit geroyeerde SP-leden, teleurgestelde SP’ers en andere mensen links van de SP, wordt opgebouwd. Deze organisatie heeft de potentie om uit te groeien tot organisatie waarin grote delen van  de arbeidersbeweging elkaar kunnen vinden en versterken. Nu staat deze organisatie nog in de kinderschoenen. Wij zijn ervan overtuigd dat een communistisch geluid in De Socialisten en de bredere beweging nodig is om een revolutionair alternatief op de huidige maatschappij te bouwen.  Een alternatieve organisatie die niet dezelfde fouten die links al jaren maakt herhaalt, maar bouwt op een traditie van internationalisme, onafhankelijke organisatie, sociale revolutie en radicale democratie.

Draag je onze organisatie een warm hart toe en wil je bijdragen aan een principieel communistisch geluid in de arbeidersbeweging? Doneer dan aan ons offensief. Nogmaals, dit kan via Paypal en onze bankrekening, NL18 INGB 0000 1428 68 tnv Communistisch Platform.

Feestelijke afsluiting met kunst, boeken en kameraadschap

De afsluiting van deze donatiecampagne zullen wij vieren door op 28 oktober een evenement te organiseren in de Gaffel (Gaffelstraat 61B) Rotterdam, vanaf 16:00. Zet deze datum dus alvast in je agenda!  Bij de afsluiting organiseren we een boekenmarkt waar kameraden hun linkse literatuur kunnen verkopen of die van andere kameraden kunnen aanschaffen. Mocht je boekenkast dus te vol staan vanwege je verzameldrift, geef dan een aantal boeken aan voor de verkoop via het onderstaande formulier.

Naast ruimte bieden voor boekverkoop willen we ook plek creëren voor het aanbod van kunst, mocht je een creatievere bijdrage willen leveren aan de bijeenkomst en ons offensief. Bijzondere boeken en kunst die worden aangeboden door kameraden zullen geveild worden. De opbrengst zal voor een deel naar het offensief gaan en voor een deel naar de kunstenaar.  Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor een drankje achteraf. Heb je andere creatieve ideeën om bij te dragen aan onze donatiecampagne? Stuur dan een mailtje naar bestuur@communisme.nu!

Meld je in ieder geval aan voor het evenement door middel van het onderstaande formulier, dan ontvang je een uitnodiging voor de feestelijke afsluiting in de mail:

Herfstoffensief 2023
Kunst en boeken

Auteur