De stropoppen van het Communistisch Platform
De stropoppen van het Communistisch Platform

De stropoppen van het Communistisch Platform

In dit ingezonden stuk reageert Internationale Socialisten (IS) lid Jeroen van der Starre op het recent gepubliceerde artikel van Cornelis van Vliet over de Oekraïne-oorlog. 1 Van der Starre verwijt ons dat we de positie van zijn organisatie over de oorlog verkeerd weergeven en inhoudsloos kameraden afkraken. Als Platform verwelkomen we kritische reacties als deze op onze site, óók wanneer die niet overeenkomen met de standpunten van onze organisatie. Dit soort polemieken zijn voor van groot belang om als radicaal-links onze ideeën te verscherpen en meningsverschillen te verhelderen in plaats van deze uit de weg te gaan. Wij faciliteren dan ook graag een discussie als deze op onze site en roepen kameraden op stukken in te sturen naar redactie@communisme.nu.

Vorige week zette het CP samen met CPGB met een verklaring de aanval in op Grenzeloos, de enige andere georganiseerde groep binnen De Socialisten met een duidelijk politiek profiel. Die organisatie werd wegens haar Oekraïne-standpunt als gebrandmerkt als ‘verraders’, ‘onderkruipers’en ‘sociaal-imperialisten’. 2 Inmiddels is er ook een ellenlang epistel van iemand die zich Cornelis van Vliet noemt, dat die sneue karakteriseringen verder moet onderbouwen. 

Het is een tekst zoals je van CP verwacht: er wordt geen enkele poging gedaan om de meningsverschillen eerlijk te belichten of de moeilijkheden van deze kwestie te bespreken. Grenzeloos wordt simpelweg op één lijn gesteld met GroenLinks, SP en PvdA en voor het overige ‘pro-oorlog’ en pro-NAVO’ genoemd. Het is, net als de verklaring, vooral interessant voor liefhebbers van obscure sectariana, maar het verdient geen serieus antwoord. 

Wel wil ik kort reageren op de beweringen die over de Internationale Socialisten worden gedaan.  Aangezien het CP een talent heeft om zonder blikken of blozen de wildste onzin te verkondigen, zou bij lezers die die beweringen niet controleren gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan dat er ook maar iets van waar is. 

‘De Internationale Socialisten draait om de kwestie van wapenleveranties heen, vermoedelijk met als doel geen gezeik te veroorzaken tussen hun organisatie en de bredere activistische kring waarin ze actief zijn.’

Het eerste deel van dit statement is simpelweg onwaar. In een artikel van mei 2022 gaan we heel direct op dit vraagstuk in. 3 

Kort gezegd komt dat op het volgende neer: Oekraïners vechten tegen een imperialistische invasie en hebben – net als de volkeren die door westerse imperialisme werden aangevallen – het recht om zich te verdedigen en dus ook om zich voor dat doel te bewapenen. Wij pleiten niet voor wapenleveranties door de Nederlandse staat, omdat westerse imperialistische landen die leveranties zullen gebruiken om de oorlog verder naar hun hand te zetten. Tegelijkertijd moeten de moeilijke afwegingen en keuzes hierover in Oekraïne zelf worden gemaakt en zullen wij ons daarom niet verzetten tegen wapenleveranties. Wie zegt dat Oekraïne zich niet mag bewapenen, zegt daarmee effectief dat het zich niet mag verdedigen. 

Het tweede deel van het statement is een goedkope poging om ons opportunisme aan te wrijven.

‘Recentelijk publiceerden ze een stuk op hun site dat expliciet vredesonderhandelingen als “pro-Poetin” afdoet.’

Ook dit is een grove verdraaiing van onze standpunten. Nergens in het genoemde artikel wordt stelling genomen tegen vrede of vredesonderhandelingen, laat staan ‘expliciet’. 4 Het artikel spreekt zich uit tegen een poging om de Nederlandse staat te bewegen om druk te zetten op Oekraïne om te gaan onderhandelen. Wij vinden dat de keuze om al of niet te onderhandelen niet in Nederland, maar in Oekraïne moet worden genomen. En zeker niet onder druk van NAVO-landen als Nederland. 

‘… socialisten die de verkeerde kant in deze imperialistische oorlog kiezen, of zij nou leden van IS,  Grenzeloos, of de SP zijn …’

Hier worden wij op zonder meer (en uiteraard opnieuw zonder onderbouwing) op dezelfde lijn gezet als die andere vermeende pro-NAVO en pro-oorlog groepen. Verderop wordt beweerd dat wij ons ‘politiek verbinden aan onze heersende klasse’. Wat een grap. Vanaf het begin van deze oorlog (en in feite sinds onze oprichting) zijn we ondubbelzinnig geweest over de NAVO. Dat is duidelijk uit de voorpagina van de maartuitgave van De Socialist. 5 Een maand later kwamen we met een artikel onder de titel ‘De NAVO is geen vredesmacht om tegenwicht te bieden tegen de roep om direct NAVO-ingrijpen dat toen op z’n hoogtepunt was. 6 Verder publiceerden we in die periode een lang artikel waarin we met oog op de oorlog in Oekraïne de discussies over imperialisme en zelfbeschikking in de socialistische traditie bespraken om verdieping aan te brengen aan de discussie die toen nog erg bleef hangen in het simpele en lang achterhaalde onderscheid tussen ‘offensieve en defensieve oorlogen’. 7 Je kunt het oneens zijn met ons standpunt, maar om te zeggen dat wij pro-NAVO zijn, is een schaamteloze omkering van de feiten. 

Het zijn lang niet alleen onze standpunten die in dit artikel worden verdraaid. Mijn favoriet is de hilarische bewering dat Grenzeloos zou vinden dat Zelensky ‘een anti-imperialistische verzetsheld als Ho Chi Minh’ zou zijn, die ‘de arbeidersklasse naar een bevrijdende overwinning [zal] leiden’. In werkelijkheid wordt in dat artikel nergens beweerd dat Zelensky ‘de arbeidersklasse naar een bevrijdende overwinning [zal] leiden’, maar wordt hij juist bekritiseerd om zijn neoliberale beleid en zijn steun voor Israël. 8 De term ‘verzetsheld’ valt uiteraard in het geheel niet – zo’n term hoort immers thuis in sprookjes of in de kinderlijke fantasie, maar niet in een serieuze bespreking van de strijd voor nationale zelfbeschikking.

Ook blijven de verdraaiingen niet beperkt tot dit artikel. CP heeft zelf nooit een poging ondernomen om een analyse te maken van de opkomst van extreemrechts in Nederland, maar publiceerde wel een bespottelijk artikel waarin doodleuk werd beweerd dat de dreiging van extreemrechts en het fascisme een verzinsel van de Internationale Socialisten zou zijn. 9 Wij zouden onoprecht zijn in onze analyses en zomaar van alles roepen in de hoop op die manier leden te winnen. Zo de waard is vertrouwd die zijn gasten, zullen we maar zeggen. Voor wie het zich nog serieus afvraagt: ook die bizarre aantijgingen werden op geen enkele manier onderbouwd.

Het CP zegt een groot voorstander te zijn van open en kameraadschappelijk debat, maar maakt er ondertussen een gewoonte van om de opvattingen van zijn tegenstanders te verdraaien of hen lukraak allerlei onzuivere sentimenten toe te schrijven. Dat soort methoden zet je niet in als je een discussie wilt voeren of verdiepen, maar alleen als je die wilt voorkomen. Misschien is dat gezien het niveau van de bijdragen van CP ook niet zo verbazingwekkend. 


Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.

Auteur