In de nasleep van het herfstoffensief
In de nasleep van het herfstoffensief

In de nasleep van het herfstoffensief

Het herfstoffensief van het Communistisch Platform is ten einde gekomen. Richard Hoogstraten neemt de stand op en rapporteert. 

De afgelopen maanden heeft het CP een beroep gedaan op haar leden en sympathisanten om bij te dragen aan een grote inzameling van fondsen om onze activiteiten en plannen (verder) mogelijk te maken. Het oorspronkelijke doel werd gesteld op 3500 euro, en ik ben trots om te mogen schrijven dat er uiteindelijk 5650 euro is binnengekomen. Het offensief is daarmee in een groot succes geëindigd en heeft naast de geplande activiteiten ook de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe fronten te openen. 

Dit alles is slechts mogelijk gemaakt door de grote verscheidenheid aan donaties die zijn binnengekomen, zowel groot als klein. Onze dankbaarheid gaat uit naar een honderdtal individuen die bijdragen hebben geleverd. Daarnaast moeten ook de genereuze bijdragen van onze internationale kameraden genoemd worden, in het bijzonder vanuit de Communist Party of Great Britain (PCC) en het Amerikaanse collectief Cosmonaut. De belangstelling voor ons project blijkt groot, zowel in eigen land als internationaal. Aan ons dus de taak om dat vertrouwen om te zetten in daden. 

De komende tijd gaan wij aan de slag met voorbereiden van nieuwe weekendscholen en andere bijeenkomsten waarin wij de discussie over een nieuwe weg vooruit voor de arbeidersbeweging kunnen uitdiepen. Daarnaast leggen we de laatste hand aan een eerste tekstbundeling waarin het recente debat over partijbewegingen dat op onze website gevoerd werd wordt samengebracht met een introductie die het geheel overkoepeld. Het komende jaar zullen meer van dit soort publicaties volgen, alsook een vernieuwd voorstelprogramma. Ook kunnen we met het binnengekomen geld onze technische diensten verbeteren; de grote interesse in ons project zet onze web- en mailserver regelmatig onder druk, deze kunnen we nu van een broodnodige upgrade voorzien. 

Het grote succes van het offensief betekent ook dat wij de komende tijden bijdragen kunnen leveren aan belangrijke strijdtonelen. Zo kunnen we ondersteuning bieden bij het door de winter helpen van ROOD, nu de partijleiding eenzijdig heeft besloten de banden met de jongerenvereniging door te snijden. Ook willen we waar nodig bijdragen aan de campagne SP tegen de Heksenjacht om SP-leden te ondersteunen in hun strijd tegen oneigenlijk ontzetting uit de partij. 

Om de stand op te maken: er zijn veel redenen om positief te zijn. Het succes van ons herfstoffensief toont aan dat er brede en stevige steun bestaat voor de activiteiten van het Communistisch Platform. Tegelijkertijd laten de ontwikkelingen van de afgelopen periode nogmaals zien dat er een grote noodzaak is tot het het aanzwengelen en faciliteren van discussie op links, en zien we veel ruimte en kansen ontstaan om de discussie op links te stimuleren en nieuwe vaart te geven aan het project om de (revolutionaire) arbeidersbeweging uit het slop te trekken en te vernieuwen. Deze kansen te pakken, is onze taak voor de komende periode. 

Auteur