De lancering
De lancering

De lancering

Het is vandaag 1 mei, dag van de arbeid. Een dag van solidariteit van de arbeidersbeweging wereldwijd. Vandaag ziet ook een nieuwe publicatie het levenslicht, Kompas. Laten we ons dus even voorstellen.

We zijn een groep Marxisten, met diverse achtergronden, verenigd in het Communistisch Platform. Met Kompas stellen we de grote vragen over de arbeidersbeweging: Waarom slaagt de radicaal-linkerzijde er niet in om een levensvatbaar alternatief op een kapitalisme in crisis te geven? Wat betekent coalitie deelname voor de SP? Wat is het alternatief op de EU?

Deze en meer vragen komen uitgebreid aan bod in dit eerste nummer. Het is een uniek nummer, waarin we onze vlag planten. We leggen ons platform uit, onze politieke basis. Elk artikel is individueel door de auteur getekend. Dit is omdat we willen benadrukken dat dit platform in de eerste plaats een product is van een persoonlijke uitwerking. We hebben geen partijlijn, het platform is niet in beton gegoten. Maar er is natuurlijk wel veel gemeenschappelijk dat we delen met elkaar. Hier vind je dit platform terug en aan elk punt wordt een artikel gewijd.

Punten 1 en 2 leggen de basis: Wat is kapitalisme? Waarom is klasse überhaupt belangrijk? En wat is het alternatief? Punt 3 gaat dan in op de organisatorische kwestie van ‘partij’ en wat communisten daar dan onder verstaan. Punt 4 geeft een bredere kijk op de geschiedenis en waarom wij communisme als mogelijk en noodzakelijk achten.

Punt 5 gaat dan in op strategie, tegen het ongeduld van de linkerzijde met bijvoorbeeld haar oproepen van ‘staak het kabinet weg’ maar óók tegen het ongeduld van de rechterzijde van de beweging die alleen mogelijkheden ziet in de vorm van coalities, ‘water in de wijn’ en het nemen van regeringsverantwoordelijkheid.

Punt 6, 7 en 8 gaan vervolgens meer in op de voorwaarden om dit mogelijk te maken: Eenheid van onze beweging op basis van klasse en dus oppositie tegen scheidslijnen als seksisme, racisme en nationalisme. Communisten hebben een globale kijk, maar we moeten ons wel organiseren per staat, vanwege de eenvoudige reden dat dit een concrete sociaal-politieke context biedt. Oppositie tegen bureaucratie en de strijd voor democratie is ook een basispunt waarvoor communisten onvoorwaardelijk strijden. Als derde essentieel punt naast internationalisme en democratie, staan we ook voor een onafhankelijke positie van onze klasse, tegen de staat en tegen de bazen.

Punt 9, 10 en 11 leggen de nadruk dat, hoewel we niet tegen deelname in verkiezingen zijn, de bestaande staat niet in het belang van de overgrote meerderheid kan worden gebruikt. Willen we een echt menselijke samenleving, dan moet het bestaande staatsapparaat op de schop. Hiervoor hebben we een klasse nodig die op zichzelf staat, een massale beweging met een eigen cultuur, een ‘samenleving binnen de samenleving’ dat expliciet in oppositie staat tot de macht van kapitaal.

Welkom dus! Onze website is ook vanaf vandaag actief en zal de komende tijd deze artikels gaan publiceren. Hiernaast zullen we ook het nodige commentaar gaan geven op allerlei actualiteiten, in Nederland en globaal.

Dit jaar willen we zeker nog een tweede nummer uitbrengen. Meteen willen we ook oproepen voor verdere input. We waarderen een kritische inbreng en staan op het standpunt dat de botsing van inzichten het collectief alleen maar verder kunnen brengen, zolang de deelnemers het collectief verder willen brengen.

Steun ons daarom in onze missie om links te veranderen: door artikels of commentaar in te sturen, door een financiële bijdrage of door actief lidmaatschap.

1 mei 2014
Communistisch Platform

Auteur