Discussieavond socialistische planning
Discussieavond socialistische planning

Discussieavond socialistische planning

Het Communistisch Platform nodigt je uit voor een evenement over socialistische economische planning, op 10 juni bij De Gaffel (Gaffelstraat 61B, Rotterdam). De sprekers zijn Rodolfo Ostilla Monico van het socialistische planningscollectief Cibcom en Tim Platenkamp die over zijn boek over dat onderwerp, The Constitution of Socialism (in het publicatieproces bij Verso), gaat praten.

Cibcom is een interdisciplinaire onderzoeksgroep toegespitst op het verkennen van de mogelijkheden voor socialistisch plannen van de economie onder de huidige technologische omstandigheden binnen de perspectieven die zijn geboden door Cockshott, Zachariah, Machover, Dappirich en anderen. In zijn praatje zal Rodolfo de ideeën waarop ze hun verenigd hebben presenteren, naast de werkgebieden van het collectief, die naast planning gebieden zoals ecologie, directe democratie, de toekomstige organisatie van zorggerelateerd werk en urbanisme omvatten. We zullen de basisproblemen, technische instrumenten en institutionele eigenschappen van socialistische economische planning bespreken, van theorie naar praktijk en terug naar theorie om te ontdekken en bevatten op welke manieren we productie en verdeling op basis van socialistische principes zouden kunnen organiseren. 

Inloop is om 19.00 en we beginnen met de praatjes om 19.30. Na de twee presentaties is er een paneldiscussie, waarbij we bijdragen en vragen uit het publiek aanmoedigen. Het evenement is in het Engels vanwege de buitenlandse spreker, met de optie om vragen in het Nederlands te stellen die een tolk vertaalt. Na de discussie is het mogelijk om een drankje te kopen bij De Gaffel.


Communistisch Platform would like to invite you to an event on socialist economic planning, on the 10th of June in De Gaffel (Gaffelstraat 61B, Rotterdam). The speakers during the evening are Rodolfo Ostilla Monico from the socialist planning collective Cibcom and Tim Platenkamp, member of De Socialisten who is working on a book on democratic planning, The Constitution of Socialism (forthcoming from Verso).

Cibcom is an interdisciplinary research group dedicated to exploring the possibilities of socialist planning of the economy under current technological conditions within the perspectives opened by Cockshott, Zachariah, Machover, Dappirich and others. In his talk Rodolfo will present the ideas around which Cibcom has united, as well as the lines of work of the collective, which aside from planning include areas such as ecology, direct democracy, the future organization of care work and urbanism. We will discuss the basic problems, technical instruments, and institutional features of socialist economic planning, from theory to practice and back to theory in order to discover and grasp the ways in which we might go about organising production and distribution based on socialist principles.

Doors open at 19.00 and we start the event at 19.30. After the two presentations there will be a panel discussion with the two speakers, during which we encourage contributions and questions from the audience. This event will be in English, with a possibility to speak Dutch during the discussion (we will provide the translation). After the discussion it’s possible to buy drinks at De Gaffel. 

Selecteer een geldig formulier

Auteur