Standpunt van Grenzeloos over de NAVO
Standpunt van Grenzeloos over de NAVO

Standpunt van Grenzeloos over de NAVO

(Gewijzigd door de redactie op verzoek van de auteur 1)

Op de site van het CP staat een uiteenzetting over jullie conflict met jullie Britse kameraden naar aanleiding van het (gebrek aan) Oekraïne-debat met SAP/Grenzeloos in De Socialisten 2.

Het klopt niet dat de Vierde Internationale zou zijn overgelopen naar de VS en de NAVO. Wat wel klopt is dat de Vierde en dat de SAP voor wapenleveranties is, daarbij maakt het niet uit waar ze vandaan komen, als Oekraïne zich maar kan verdedigen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Maar de Vierde is en blijft tegen de NAVO.

Het klopt dan ook niet dat SAP’ers op de conferentie tegen een anti-NAVO-amendement bij het Koersbesluit zouden hebben gestemd en dat men zich nu bij de meerderheid zou hebben neergelegd.

Er is geen debat over de NAVO geweest in de werkgroep op de conferentie die hierover ging, waar ik bij was. Ook tijdens het Oekraïne-debat op 22 april was hier geen discussie over.

Integendeel. SAPers hebben zelfs voor het programma op de laatste conferentie een amendement daarvoor ingediend:

“Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland. De NAVO is een instrument van oorlog en voor instandhouding van de kapitalistische overheersing. Elke oplossing die hieruit voortkomt zal er één zijn van conflict en vernietiging. Wij streven naar de opheffing van de NAVO te beginnen met de beëindiging van het Nederlandse lidmaatschap.

Toelichting: de NAVO is een onderdrukkende oorlogsinstituut en dit punt hoort bij de hervorming van defensie.”

En in de bijdrage van een SAPer over het Oekraïne-debat, stelt hij: “Juist nu we tegen de stroom in zwemmen, moeten we benadrukken dat de NAVO geen ‘instrument voor vrede’ is, en dat dit verbond zo snel mogelijk ontbonden moet worden.”

De SAP vindt overigens wel dat anti-NAVO leuzen niet deel moeten zijn van de grondslag van gezamenlijke mobilisaties tegen de Oekraïne-oorlog, omdat deze keer Rusland de invasie is begonnen en het een platform betreft tegen déze oorlog. Om tegen de NAVO te strijden, moet dat in een ander verband. Deelnemers en afzonderlijke organisaties kunnen bij Oekraïne-acties natuurlijk wel hun eigen leuzen, spandoeken, flyers et cetera meenemen en toespraken houden over hoe ze er tegenaan kijken. Bij de vijf gezamenlijke leuzen in Amsterdam hebben de aangesloten organisaties er daarentegen niet voor gekozen een anti-NAVO-leus op te nemen, omdat Rusland deze keer de agressor is 3.

Maar in het vredesmanifest van het landelijk platform tegen de Oekraïne oorlog staat wel:

“Dit alles ontslaat ons echter niet van de plicht kritisch naar de rol van westerse regeringen te kijken. Aan de ene kant heeft zich een proces van uitbreiding van de EU en de NAVO richting Oost-Europa voorgedaan. Aan de andere kant is Rusland – in tegenstelling tot Georgië en Oekraïne – stelselmatig buiten het proces van politieke en economische samenwerking en integratie in Europa gehouden. De huidige ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van het streven van de bij het conflict betrokken grootmachten om grondstoffen, energiebronnen, transportverbindingen, productiefaciliteiten en afzetmarkten in handen te krijgen en hun macht uit te breiden.” (mede door SAP/Grenzeloos ondertekend) 4.

PS. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik aandacht te vragen voor de nieuwe (concept)verklaring van het platform tegen de Oekraïne oorlog, waar ik mede-initiatiefnemer van ben 5. Helaas is deze verklaring zowel door SAP/Grenzeloos als door het Communistisch platform (nog) niet ondertekend. De bedoeling is met deze verklaring discussie te voeren over het stoppen van de oorlog en een vredesbeweging op te bouwen. Doe mee en geef het door! 


Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.

  1. Noot van de redactie: 1. De oproep tot aandacht voor de verklaring van het platform tegen de oorlog is toegevoegd. 2. Het zinsdeel ‘De Vierde en de SAP vinden overigens wel dat het anti-NAVO standpunt niet thuis hoort bij de leuzen voor Oekraïne’ is vervangen door ‘De SAP vindt overigens wel dat anti-NAVO leuzen niet deel moeten zijn van de grondslag van gezamenlijke mobilisaties tegen de Oekraïne-oorlog’. 3. Er zijn enige kleine tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
  2. https://communisme.nu/artikelen/imperialisme-en-oorlog/2023/05/26/bonje-met-de-britten/
  3. Zie stopdeoorlogamsterdam.nl
  4. Zie Manifest voor de vrede juni 2022
  5. Zie Verklaring mei 2023.

Auteur