Dit is de eerste ‘brief uit Amerika’, een nieuwe rubriek  waarin maandelijks updates worden gegeven over de klassenstrijd aan de andere kant van de oceaan door een lid van de ‘Red Party’, een vergelijkbaar project als het onze.

Gegroet kameraden en arbeiders in Nederland, vanuit het hart van het imperialisme, Amerika!

Jullie herinneren ons nog vast van de oorlogen in Afghanistan en Irak of wanneer een van onze dronken toeristen lopen te roepen hoe wij jullie hebben gered van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog (ons geschiedenisonderwijs is niet heel erg goed). Onze natie tapt jullie af en bemoeit zich waarschijnlijk ook op de een of andere manier met jullie verkiezingen.

Ik zeg het bovenstaande met een knipoog, maar alleen omdat de waarheid wellicht moeilijk verteerbaar is. Het land waarin ik me bevind verzet zich tegen elke potentiële of daadwerkelijk revolutionaire beweging in de wereld. Dit verzet kan enkel teniet worden gedaan door internationale samenwerking voor zelfemancipatie vanaf onze kant. Dat is de reden waarom ik jullie schrijf.

Mijn organisatie is bekend als de Red Party van de VS. We hebben ongeveer een tiental leden in een socialistische beweging van pakweg twintigduizend in een land van meer dan 300 miljoen. De beweging is erg verdeeld en verzet zich koppig om zich te verenigen op welke basis dan ook, laat staan de Marxistische basis die we nodig hebben en die wij verdedigen als organisatie. Wij steunen Kompas en het Communistisch Platform hierin.

Dit is de eerste brief in wat hopelijk een regelmatige bijdrage gaat zijn. Een sprankje hoop: Als in het bastion van kapitaal overwinningen mogelijk zijn, wat zou dan mogelijk zijn in Europa?

Jerry Clay
Ingezonden brief

Categorieën: Brieven