Vanuit de marxistische wortels van de SP

In deze ingezonden brief geeft Lou Franssen een advies aan het Communistisch Platform en het partijbestuur van de Socialistische Partij. …... Read more.