Naar een nieuwe afdeling

In dit artikel zet Emil Jacobs uiteen hoe het afdelingswerk eruit zou moeten zien nu verschillende lokale werkgroepen socialisten zijn …... Read more.