Stemadvies SP congres XXV
Stemadvies SP congres XXV

Stemadvies SP congres XXV

Het huidige SP conceptprogramma staat klaar en de insteek is duidelijk. In plaats van een  programma dat breekt met de macht van het kapitaal, gaat het om het “eerlijker” maken van het systeem. De partijtop lijkt hierbij duidelijk voor te sorteren op regeringsdeelname, en wil de SP profileren als een redelijke partij met redelijke eisen. 

Vluchtelingen moeten het doen met opvang in de regio, publiek eigendom wordt beperkt tot een aantal kernsectoren en we zetten meer politieagenten op straat. Ook is de NAVO prima volgens de SP, immers hebben wij nou eenmaal een imperialistisch bondgenootschap nodig om de wereld veilig te houden. Hierbij wordt ons bestaande politieke en economische systeem grotendeels voor lief genomen, en moeten we het doen met wat holle frasen over “ons” “eerlijke”, “schone” en “veilige” Nederland.

De programmacommissie gaat hier graag in mee. Op enkele amendementen zoals die over opheffing kraakverbod en verhogen ontwikkelingssamenwerking na, zijn eigenlijk alle inhoudelijke voorstellen door hen verworpen als ongeschikt, onwenselijk of onnodig. Alle denkbare  onzinredeneringen worden hiervoor uit de kast gehaald. De leidende draad lijkt te zijn: verkiezingsprogramma’s gaan niet om wat wij nodig hebben als arbeidersklasse, maar om wat de kapitalistische orde ons kan leveren. Alle voorstellen die durven te breken met de electorale cyclus, of die verder gaan dan slappe hervormingen van het bestaande, worden van de tafel geveegd. Deze zijn volgens de programmacommissie onrealistisch en niet geschikt voor een verkiezingsprogramma. 

Het is  duidelijk dat de SP niet de “meest democratische partij van Nederland” is, zoals de partijtop keer op keer beweert. De discussie op het congres wordt  strikt beperkt tot termijnen van 1.5 min (door “tijdsnood”), terwijl er uren aan ruimte wordt gebruikt voor speeches van Lilian en procedureel geneuzel. En uitgerekend de programmacommissie krijgt nogmaals alle ruimte om op de sprekers te reageren. 

Naast de belabberde structuur van het congres, en de frustrerende gang van zaken aangaande het afwijzen van bijna alle inhoudelijke wijzigingsvoorstellen, liggen er ook veel moties op tafel, o.a om ROOD meer zeggenschap te geven, en om de royementen terug te draaien. Ook op deze voorstellen reageert de programmacommissie zonder uitzondering afwijzend, en bekent ze duidelijk politiek kleur: ROOD dient volgens de commissie vooral de landelijke partijlijn te volgen, en de discussie zou al op de partijraad zijn gevoerd, dus nou is het mooi geweest. 

Gelukkig hoeven wij dit niet te accepteren. Op tafel liggen zo’n 500 voorstellen voor het verkiezingsprogramma, waarvan velen het programma verscherpen en radicaler maken. Als Communistisch Platform presenteren we hieronder een selectie van de voorstellen die het programma in onze ogen verbeteren. Deze amendementen brengen het dichter bij een daadwerkelijk socialistisch programma, dat inzet op systeemverandering op sociaal, politiek en economisch niveau. Ze stellen duidelijke klimaatdoelen, in plaats van de huidige algemene en vage formuleringen, die makkelijk genegeerd kunnen worden. Ook steunen wij de voorstellen die de nationalistische toon uit het programma halen en solidair zijn met vluchtelingen of minderheden. 

Verder zijn er ook vele moties ingediend over een verscheidenheid aan onderwerpen. Hiervan steunen wij moties die regeringsdeelname bekritiseren en de intentie hebben om de partij te democratiseren. Ook steunen wij moties die de onrechtvaardige royementen van vermeende “CP’ers” terugdraaien en ROOD een gelijkwaardige positie in de partij geven. 

Hieronder volgt een gehele lijst per hoofdstuk, en alle te steunen moties:

 

Hoofdstuk 1

Wijzigingsvoorstel 1.9 (Burgemeester benoemen door gemeenteraad)

Wijzigingsvoorstel 1.10, 1.15 en 1.33 (Afschaffen monarchie)

Wijzigingsvoorstel 1.14 (Afschaffen Eerste Kamer)

Wijzigingsvoorstel 1.16 (Open de boeken)

Wijzigingsvoorstel 1.21 (Democratiseren economie)

Wijzigingsvoorstel 1.34 (Strijd in sociale bewegingen)

 

Hoofdstuk 2

Wijzigingsvoorstel 2.6, 2.14 (Nationalisering en democratisering economie)

Wijzigingsvoorstel 2.13 (Strijd in sociale bewegingen)

Wijzigingsvoorstel 2.22 (Copyright inperken)

Wijzigingsvoorstel 2.35 (Gratis internet)

Wijzigingsvoorstel 2.39 (Verbod foute bankinvesteringen)

 

Hoofdstuk 3

Wijzigingsvoorstel 3.4 (Volwaardige huisartsenposten)

Wijzigingsvoorstel 3.17, 3.33 (Centralisering financiering jeugdzorg)

Wijzigingsvoorstel 3.18 (BTW afschaffen op vers voedsel)

 

Hoofdstuk 4

Wijzigingsvoorstel 4.1 (Kortere werkweek)

Wijzigingsvoorstel 4.3, 4.10, 4.22, 4.27, 4.28, 4.82, 4.85 (Indexatie, Voor14, Loonsverhoging)

Wijzigingsvoorstel 4.6, 4.26, 4.58, 4.72, 4.75, 4.78, 4.79,  (Uitbreiding pensioenrechten)

Wijzigingsvoorstel 4.11 (Maximering topinkomens)

Wijzigingsvoorstel 4.14, 4.19, 4.39, 4.81 (Gelijkwaardigheid arbeidsmigranten)

Wijzigingsvoorstel 4.18, 4.80 (Rechten arbeidsbeperkten)

Wijzigingsvoorstel 4.20 (Universele baangarantie)

Wijzigingsvoorstel 4.21, 4.36, 4.84 (Versterken vakbeweging)

Wijzigingsvoorstel 4.50 (Gratis kinderopvang)

 

Hoofdstuk 5

Wijzigingsvoorstel 5.4, 5.27, 5.43, 5.49, 5.54 (Gratis onderwijs)

Wijzigingsvoorstel 5.5 (Kleinere klassen)

Wijzigingsvoorstel 5.23 (Museum van de klassenstrijd)

 

Hoofdstuk 6

Wijzigingsvoorstel 6.1, 6.18 (Kraakverbod opheffen)

Wijzigingsvoorstel 6.12 (Vestia saneren)

Wijzigingsvoorstel 6.13, 6.24 (Beperking woonlasten)

Wijzigingsvoorstel 6.23 (Nationaliseren NAM)

Wijzigingsvoorstel 6.47 (Onteigenen huisjesmelkers)

 

Hoofdstuk 8

Wijzigingsvoorstel 8.26, 8.30, 8.60, 8.83, 8.87 (gratis OV)

Wijzigingsvoorstel 8.28 (invloed van fossiele bedrijven op het onderwijs moet stoppen)

Wijzigingsvoorstel 8.29 (aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatcrisis)

Wijzigingsvoorstel 8.31 (Nederland in 2030 klimaatneutraal, voldoen aan klimaatdoelen in het Klimaatakkoord van Parijs en Urgenda, eerlijke energietransitie), 8.100 (voldoen aan klimaatdoelen in het Klimaatakkoord van Parijs en Urgenda)

 

Hoofdstuk 9

Wijzigingsvoorstel 9.1, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.31, 9.58 (Uitbreiding rechten vluchtelingen en statushouders, voor open migratie)

Wijzigingsvoorstel 9.25 (uitbreiding van rechten voor arbeidsmigranten, sterker in vakbeweging)

Wijzigingsvoorstel 9.29 (Anti-racisme)

Wijzigingsvoorstel 9.54 (Gratis taalonderwijs)

 

Hoofdstuk 10

Wijzigingsvoorstel 10.1, 10.8, 10.55, 10.62  (Uit de NAVO)

Wijzigingsvoorstel 10.18, 10.33 (Mondiale ongelijkheid bestrijden)

Wijzigingsvoorstel 10.21 (krijgsmacht hervormen en democratiseren, zonder imperialistische interventies)

Wijzigingsvoorstel 10.25 (Democratisering EU)

Wijzigingsvoorstel 10.29, 10.42 (niet alleen kritiek op de EU, maar vooral strijd voeren in Europa)

 

Hoofdstuk 11

Wijzigingsvoorstel 11.4, 11.5 (Begrotingsevenwicht schrappen)

 

Moties

Motie 11, 29 (Versterking autonomie ROOD)

Motie 12, 13, 14, 26, 31 (Partijdemocratie versterken en royementen terugdraaien)

Motie 18 (Tegen regeringsdeelname)

Motie 34, 35 (Stoppen met doorrekenen CPB)

Auteur