Ons stemadvies voor het XXIV congres
Ons stemadvies voor het XXIV congres

Ons stemadvies voor het XXIV congres

Op 14 december vindt het XXIV congres van de SP plaats in Nieuwegein onder de noemer ‘Samen Vooruit’. Het congres zal voornamelijk gaan over organisatorische vraagstukken. Hieronder zullen wij een korte bespreking en stemadvies geven over enkele amendementen en moties die ons opvielen.

Download als PDF

Ons uitgangspunt hierin is dat we de SP willen maken tot een partij van de arbeidersklasse, gestoeld op stevige marxistische principes. Dit betekent dat we in eerste instantie de omstandigheden willen opbouwen binnen de SP die het groeien van socialistisch bewustzijn en de verspreiding van marxistische ideeën toestaan.

 Allereerst enkele algemene opmerkingen over de algehele tendens van de amendementen en moties. Het grote aantal moties over democratisering van de partij valt positief op. Al tijden is er niet zo’n grote discussie en interesse geweest in het vraagstuk wat voor partij we als SP willen zijn. Daarbij komt ook dat er een hoop voorstellen zijn over hoe de partij eruit moet zien die niet onze voorkeur hebben.

Wat opvalt is dat de congrescommissie een negatieve rol speelt hierin. Bij alle voorstellen die betrekking hebben tot het transformeren van facetten van de partij geeft de congrescommissie een negatief advies. Hierin schermen zij ermee dat deze veranderingen prematuur zouden zijn, dat er evaluaties moeten worden afgewacht, of dat dingen nou eenmaal op een bepaalde manier geregeld zijn en dus onmogelijk kunnen worden aangepast. Het lijkt erop dat de congrescommissie een organisatorisch congres wil waar vooral geen organisatorische discussies of veranderingen plaatsvinden.

Democratisering 

Voor marxisten is een democratische partij essentieel. Zonder het faciliteren van verschillende meningen en openlijke competitie tussen ideeën kun je nooit een partij worden die een alternatief is op de huidige ondemocratische kapitalistische staat. Daarom steunen wij de voorstellen die de invloed van leden vergroten en openlijke discussie faciliteren. Belangrijk daarin zijn voorstellen zoals het openstellen van de Tribune en de Spanning voor discussiestukken (8.2, 8.42, 8.43 en 8.99), het in functie kiezen van bepaalde partijbestuurders (8.105), het poolen van spreektijd op het congres zodat er meer ruimte is voor uitgebreide discussie (8.59 en motie 3) en het congres maken tot hoogste orgaan van de partij (motie 8). Verder verwerpen wij het veeltal aan amendementen wat meer macht en invloed wil leggen bij marketingbureaus, externe adviseurs en communicatiestrategen. Verder zien we themawerkgroepen die onze standpunten gaan bepalen (8.33) en themaconferenties (8.35 en motie 22)  niet als een verbetering van interne discussie en wijzen we dit af. Wij staan voor politieke facties, niet voor werkgroepen. Daarom raden we ook 8.75 af, wat oproept tot het ‘eenduidig uitdragen’ van uitkomsten van discussie. In de praktijk zal dit betekenen dat iedereen na een congres zijn mond moet houden. 

Veel van de democratiseringsvoorstellen worden makkelijk opzij geschoven door de congrescommissie. Zo zou het congres geen hoogste orgaan kunnen zijn want dan zou het congres jaarlijks moeten plaatsvinden. Voor ons is er een gemakkelijke oplossing voor dit probleem: jaarlijkse congressen zodat de leden ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben in de partij!

Een aantal moties gaan over transparantie. Interessant hierin zijn onder andere voorstellen over het beschikbaar maken van de stukken van de partijraad en de regioconferenties (8.8 en motie 33), het streamen van de partijraad (8.60 en motie 4). Opvallend is ook motie nr. 19, waarin wordt opgeroepen om de onderzoeken die de congrescommissie heeft gebruikt te publiceren op SPNet. De congrescommissie stelt dat dit al is gebeurd. Het klopt dat een groot deel al op SPNet staat. Een belangrijke afwezige is de resultaten van het ledenonderzoek uitgevoerd door extern bureau Team Vier. Uit doorgaans betrouwbare bronnen binnen de congrescommissie hebben wij vernomen dat de congrescommissie deze niet wilt publiceren omdat de resultaten te ongunstig zouden zijn! Dit laat maar weer eens het belang van transparantie naar leden zien. 

Als marxisten staan we voor een daadwerkelijk democratisch gekozen leiding. Hiervoor is het van belang dat men weet waar hij op stemt en dat die keuze niet wordt voorgekauwd door een kandidatencommissie.  Daarom steunen wij het kiezen van bepaalde bestuursleden in functie (8.105), voorstellen die bijdragen aan het afschaffen van de voordracht (8.77, motie 1, motie 25), en meer ruimte voor kandidaat-bestuursleden om zich op een expliciet politiek platform te kandideren (8.77 en motie 2). Elektronisch stemmen (8.48 en motie 14) en volmachten (motie 15) wijzen wij af, we pleiten voor daadwerkelijke democratie en vertegenwoordiging. 

Internationalisme

Socialisten zijn bovenal ook internationalisten. Het is dan ook toe te juichen dat er meerdere amendementen zijn die hier op inspelen. Als partij moeten we een internationale visie hebben, een die ook vooral richt op het bouwen van een beweging en samenwerking met andere linkse partijen in een Europese context. Belangrijk zijn de amendementen voor de oprichting van een internationaal secretariaat (8.22, 8.36), en het expliciet opbouwen van een Europese visie (8.24, 8.30, 8.34, deze amendementen hebben onze voorkeur boven 8.37 die teveel een focus legt op Verenigd Links en Modern Links).  Met een internationaal secretariaat zou er eindelijk tijd worden gestoken in het ontwikkelen van internationale verbanden, daarom wijzen we de voorstellen af die internationaal werk als bijtaak zien van een SP bestuurslid of de algemeen secretaris (8.50, 8.51 en 8.53). Het is tijd om internationalisme serieus te nemen! Informele banden om ‘van elkaar te leren’ en ‘ervaringen uit te wisselen’, zoals de congrescommissie schrijft, is uiteraard niet voldoende. 

Ook motie 18 is het bespreken waard. Motie 18 roept op om te leren van Die Linke in Thuringen, waar ze op dit moment regeren en bezuinigingsbeleid doorvoeren. Het voorstel zelf is niet zo interessant, maar de congrescommissie reageert hierop dat er al jarenlange relaties zijn, dat premier Ramelow van Thuringen op bezoek is geweest bij de SP voor een overleg en dat de SP zelfs op bezoek gaat bij congressen van die Linke en andere linkse Europese partijen. In het kader van transparantie zou het bijdragen als het partijbestuur eens verslag zou doen van deze bezoeken zodat wij er als partij ook daadwerkelijk van zouden kunnen leren.

Politiek en Sociale beweging

Zoals gezegd staat dit congres in het teken van wat voor partij we willen zijn. Dit betekend ook dat we politieke keuzes moeten maken over hoe wij ons verhouden als partij naar zaken als verkiezingen, regeringsdeelname en tot sociale bewegingen. En ook hoe wij naar de partij zelf toe politiek behandelen. 

Voorstel 8.41 wijzen wij af, een linkse regering moet geen doel op zich worden. Het parlement is een middel, maar verandering vindt plaats door het opbouwen van politieke strijd. Daarom steunen wij voorstel 8.58 wat inzet op dat de SP een actieve houding inneemt tegenover sociale bewegingen, en deze ook politiseert. Dit voorstel zou ook een goede opmaat zijn voor een vakbondsstrategie. Wij verkiezen 8.58 boven amendement 8.44 en 8.54, omdat deze een passievere rol hebben en vooral willen verbinden met bewegingen in plaats van er deel van uitmaken. 

Wij steunen motie 12 om marxisme weer een leidende positie te geven in scholingen, evaluaties en congresstukken. 

Hier een overzicht van de amendementen en moties die we steunen. 

 • 8.1 Steunen
 • 8.2 Steunen
 • 8.8 Steunen
 • 8.22 Steunen
 • 8.24 Steunen
 • 8.30 Steunen
 • 8.34 Steunen
 • 8.36 Steunen
 • 8.42 Steunen
 • 8.43 Steunen
 • 8.45 Steunen
 • 8.58 Steunen
 • 8.59 Steunen
 • 8.60 Steunen
 • 8.63 Steunen
 • 8.76 Steunen
 • 8.77 Steunen
 • 8.78 Steunen
 • 8.99 Steunen
 • 8.105 Steunen
 • Motie 1 Steunen
 • Motie 2 Steunen
 • Motie 3 Steunen
 • Motie 4 Steunen
 • Motie 7 Steunen
 • Motie 8 Steunen
 • Motie 10 Steunen
 • Motie 12 Steunen
 • Motie 13 Steunen
 • Motie 19 Steunen
 • Motie 24 Steunen
 • Motie 25 Steunen
 • Motie 33 Steunen

 

Auteur