Woonprotest 12 september Amsterdam
Woonprotest 12 september Amsterdam

Woonprotest 12 september Amsterdam

Huisvesting is een basisrecht.  Wij strijden als Communistisch Platform voor huisvesting in collectief bezit onder democratische controle, met ruimte voor zelfexpressie, in plaats van bureaucratisch management en huisjesmelkerij. De heersende macht probeert sociale problematiek rond huisvesting op te lossen door middel van huisuitzetting, verkoop van huurwoningen en het kunstmatig omhoog drijven van huurprijzen. Hierdoor raakt een steeds grotere groep mensen overgeleverd aan particuliere huisbazen en hypotheekverstrekkers. Kapitaal kan de sociale problematiek enkel verplaatsen, niet oplossen. Daarom moeten wij strijden voor een sociale revolutie om huurders de macht te geven over hun woningen, voor een grootschalige herinvestering in sociale huisvesting en verbod op speculatie in woningen om een einde te maken aan de woningnood.

 

Voor deze sociale revolutie is organisatie nodig. Solidariteit is ons wapen. We hebben niet alleen demonstraties nodig, maar moeten huurders en woningzoekenden permanent organiseren in een gezamenlijke strijd, lokaal en landelijk.  Hiervoor moeten wij bestaande huurdersorganisaties bijeenbrengen in actiecomités die de druk op de pandbazen en woningcorporaties opvoeren. Zo bouwen we aan een alternatief op de bestaande woonbond en andere belangenorganisaties die vaak niet meer zijn dan een sociale ANWB. Permanente democratische zelforganisatie van bewoners is noodzakelijk om de woonproblematiek op te lossen. Binnen de bestaande beweging en binnen politiek links strijd Communistisch Platform voor deze visie.

Strijd mee voor sociale huisvesting! Strijd voor het communisme!

Klik hier voor ons programma over huisvesting.

Auteur