Communistisch Platform
Links

Links

De linkerzijde is versplinterd in vele facetten. Deze links pagina geeft een overzicht van de belangrijkste groepen op de Nederlandstalige linkerzijde alsook naar ons eigen Engelstalige project, inspiratiebronnen voor ons en meer interessante links naar links.

Gerelateerd aan ons project

red_flag_MC Marxist Center: Ons project op internationale schaal. Een samenkomst van ‘orthodox’ Marxisten wereldwijd. Bij deze site ligt de focus meer op theoretische en historische artikels. Communistisch Platform legt juist meer de nadruk op de praktisch-organisatorische kant, een concrete Nederlandse en Vlaamse organisatorische uitdrukking.
cpgb-logo De Communist Party of Great Britain: Ooit gestart als een fractie in de oude CPGB met een publicatie genaamd The Leninist, en tegenwoordig bezig met de Weekly Worker, legt dit project de nadruk op de eenwording van revolutionair links op basis van een Marxistisch programma en, via die route, een herfundering van de arbeidersbeweging langs democratische, internationalistische en klasse-onafhankelijke lijnen. Het mag gezegd zijn dat ze ons inspireren in ons project.

Nederland

SP-tomaat-logo De Socialistische Partij: In 1964 begonnen als een Maoïstische afsplitsing van de CPN is de partij sinds 1972 bekend onder de naam SP. De grootste linkse formatie in het Nederlandse parlement en ongeveer 45 000 (papieren) leden groot. Deze partij zit volledig binnen de logica van het parlementarisme, maar heeft ook, als deel van haar “merk”, een uitgebreid afdelingen netwerk met vele activisten.
socialismepuntnu De Internationale Socialisten: De grootste radicaal-linkse groep in Nederland. Het is de Nederlandse afdeling van de International Socialist Tendency, wat weer wordt geleid door de Britse Socialist Workers Party. Het is een groep met een Trotskistische achtergrond, gestart door Tony Cliff en nog steeds geleid door zijn centrale ideeën (zoals ‘staatskapitalisme’ in de voormalige Sovjet-Unie) en politieke praktijk.
 doorbraak  Doorbraak is een “beweging van onderop” en komt voort uit de autonome en anarchistische scene. Het heeft actieve afdelingen in Leiden en Amsterdam en zet zich in voor de campagne tegen dwangarbeid.
 NCPN logo  De Nieuwe Communistische Partij Nederland is voortgekomen uit een split in de jaren ’80 met de oude CPN. Het is een ‘Marxistisch-Leninistische’ (breder bekend als Stalinistische) organisatie. Ze hebben een aparte jeugdorganisatie in de Communistische Jongeren Beweging.
 grenzeloos  Grenzeloos is de meer bekende naam van de Socialistisch Alternatieve Politiek groep, de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale.
 sa  Socialistisch Alternatief is de Nederlandse sectie van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI of CWI in het Engels).

België

pvda De Partij van de Arbeid in België is enigszins vergelijkbaar met de SP in Nederland. Hetzij dat ze veel kleiner is en nog dichter staat bij haar Maoïstische roots.
lsp De Linkse Socialistische Partij is de Belgische sectie van het CAI/CWI.
 125-SAP-white De Socialistische Arbeiders Partij is de Vlaamse afdeling van de Vierde Internationale.
 vonk Vonk is de Belgische afdeling van de International Marxist Tendency, een split van het CWI uit begin jaren ’90. De politieke ideeën tussen de IMT en het CWI komen vandaag nog steeds vrijwel overeen.
rood! Rood! is een links eenheidsproject waar een aantal groepen onder samenwerken door dialoog, hetzij op basis van een programma dat vertrekt van een sociaal-democratisch welvaartsstaat model…

Andere links

Marxist Internet Archive: Grootste archief van Marxistische denkers op het internet.

Ravotr: Persoonlijke blog van Peter Storm, voormalig IS lid en tegenwoordig anarchist.

Ronde tafel van Socialisten: Periodiek overleg van links in België. Organiseert de ‘Dag van het Socialisme’ met honderden aanwezigen.

DeWereldMorgen.be: De meest bezochte linkse nieuwssite in België, geboren uit Indymedia.

Red Party: Amerikaanse groep, vergelijkbaar in intentie met ons project of dat van de CPGB.