Et tu(ur), Brute?
Et tu(ur), Brute?

Et tu(ur), Brute?

Inzender: Baltazar Gradevsky

Royementen zijn een gevaarlijk instrument. Vooral in een ledenorganisatie met een intern parlement zoals de FNV moet je er voorzichtig mee omgaan om antidemocratisch gedrag te vermijden.

Onlangs is echter de FNV Senioren-voorzitter Jan de Jong geroyeerd omdat Tuur Elzinga “de maat vol had”. De Jong was het hoofd van een protestbeweging tegen het pensioenakkoord van de bond.

Omdat ik bang ben dat ik anders ook mijn baan of lidmaatschap bij de FNV kwijt zou kunnen raken stuur ik deze bijdrage anoniem in. Deze gang van zaken is namelijk alles behalve een geruststellende.

Een echte democratische organisatie dwingt de eenheid niet van bovenaf, maar creëert ze van onderen. Als er een stabiele veranderingsbeweging binnen een organisatie ontstaat, die een hele andere visie dan de top voor ogen heeft, dan heeft dat vaak een goede reden die niet alleen stoelt op relschopperij.

Dit moet met gesprekken en een democratisch discours worden beantwoord, zodat er óf een gezamenlijke lijn bereikt kan worden, óf een democratische stemming de koers definitief bepaalt.

Als je echter je tegenstander in een ideeënstrijd royeert, dan verander je ook de hele organisatie mee. Hoe kunnen we dan verwachten dat leden in toekomst hun mening delen en voor vernieuwing binnen de FNV zorgen? Hoe kunnen we dan verwachten dat het kader een kader blijft, dat wil zeggen: een betrokken groep leden die de motor van onze hele vereniging is?

En vooral: hoe kunnen we op deze manier hopen van de vergrijzing af te komen, wanneer dit blijkbaar de manier is om met nieuwe ideeën om te gaan?

Ik vond dit een grote misstap van meneer Elzinga. En dat ik deze brief anoniem instuur in plaats van dat ik het gesprek met hem persoonlijk zoek onderstreept alleen mijn punt.


Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.

Als je wil reageren, mail dan naar redactie@communisme.nu

Gepubliceerd op: 26 april 2022