Een conflict tussen burgers en de staat
Een conflict tussen burgers en de staat

Een conflict tussen burgers en de staat

Inzender: Feike Philipsen

Er is al langere tijd een conflict aan de  gang tussen bepaalde burgers en de staat. Dit conflict is geëscaleerd tot een nationaal probleem. Iets waar iedereen zomaar in betrokken kan worden. Een bepaalde groep agrariërs onder leiding van de organisatie Farmers Defence Force (FDF) overschrijdt steeds vaker de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de grenzen aan het recht om te protesteren.

Dit heeft geleid tot een tweedeling in de samenleving van mensen die de FDF vasthoudend blijven steunen en mensen die vinden dat FDF grenzen heeft overschreden. Deze tweedeling is bijna onzichtbaar. Dit komt door het gebrek aan een eigen organisatie of gezicht van de oppositie van FDF. De oppositie wordt hierdoor nauwelijks gehoord. De ontevreden agrariërs hebben dit gezicht wel; als eerste hebben ze natuurlijk Famers Defence Force. Maar daarnaast worden ze ook nog vertegenwoordigt door rechtse populisten. Het enige dat wij hebben zijn de wetenschappers en bepaalde politici. Het probleem hiervan is dat wetenschappers niet de machthebbers zijn en dat de politici niet genoeg macht hebben om de nieuwe wetten door te laten komen.

De FDF is een apparaat van de populisten geworden, en andersom zijn de populisten gegijzeld door FDF. In het nieuws wordt veelal verteld hoe de politie wel of niet heeft opgetreden tegen de wandaden. Het gaat hierbij voornamelijk over de FDF en niet over de wetenschap. Waarmee de media bijdragen aan de groei van het populisme, zeker onder minder hoogopgeleide Nederlanders. Dit hangt samen met de liberale politiek van afgelopen decennia; het volk is verteld dat vrijheid het belangrijkste ooit is. Deze politiek zorgt er nu voor dat het volk, wereldwijd, bij de minste maatregelen de regering ziet als tirannen, al dan niet hiertoe opgehitst door het populisme. Kijk maar naar de situaties in tijden van de lockdowns, met de avondklokrellen als dieptepunt. Ik zou stellen: “De kinderen van de neoliberale politiek beginnen hun ouders op te eten.”

Dit hangt samen met het fenomeen dat men ten prooi valt aan de populisten omdat de populisten met alle liefde nog even door zwetsen over vrijheden. We moeten daarom het volk duidelijk maken dat het niet alleen draait om vrijheid, maar ook om gelijkheid, broederschap en in dit geval het milieu.

Ten tweede is de politie een apparaat van de zittende macht, een zittende macht die niet sterk genoeg is zijn volk te beschermen: wegen worden nog steeds geblokkeerd zonder heftige consequenties voor de schuldigen ervan. We moeten daarom in het gat springen dat verzet tegen deze treurige toestand moet bieden. De straat op met tegendemonstraties en zorgen voor publiciteit.

Kameraden moeten zich organiseren om samen de straat op te gaan om op drukke plekken te demonstreren en speeches te houden. Om duidelijk te maken dat boeren bijvoorbeeld veelal leven van subsidie, subsidie die wordt betaald met belastinggeld. Om duidelijk te maken dat één op de vijf van de Nederlandse miljonairs boer is¹. Door dit te vertellen kunnen we aan aanhangers komen. Dus zwaai met de rode vlag en laat zien dat de mensen die klaar zijn met FDF en de populisten bij ons steun kunnen vinden! Door middel van eigen demonstraties met goede speeches kunnen we onszelf verbazen met hoeveel mensen ons opeens zullen steunen en hoeveel publiciteit we ermee kunnen krijgen..

Helaas hoorde ik laatst van een kameraad dat door meningsverschillen vaak socialistische organisaties splitsen. Dit maakt het lastiger om gezamenlijk te handelen. Ik zou graag zien dat er naast alle organisaties één gezamenlijke organisatie is waar iedereen lid van is. Een organisatie die voor grote ondernemingen, zoals tegenprotesten, direct alle Nederlandse communisten kan bereiken. Deze organisatie zal goed samen moeten werken met de kleinere.

Op de website van Rood, Socialistische Jongeren staat sinds kort een artikel over de boerenprotesten.² Dit artikel vertelt dat we niet tegen de middelen van FDF zijn omtrent hoe ze hun doel proberen te bereiken. Ik zou hier graag op in willen gaan. Communisten strijden voor de dictatuur van het proletariaat, wat betekent dat wij als communisten er voor het volk moeten zijn. De weg blokkeren, en daarbij het volk raken zouden communisten dus niet mogen accepteren. Problemen moeten opgelost worden waar ze ontstaan. Dus dat boeren bij politici demonstreren, of wat kameraad Maximus in zijn artikel schreef, die keer dat Amerikaanse vrouwen bij de woningen van rechters demonstreerden, kunnen we toestaan. Maar wegen blokkeren valt niet samen met onze ideologie. Ook al deed Extinction Rebellion dat ook, kunnen wij het alsnog afkeuren zonder hypocriet te zijn. Ik heb respect dat kameraad Maximus er rekening mee houdt dat we niet hypocriet mogen zijn, maar we kunnen sommige boerenacties dus wel degelijk afkeuren. Ook denk ik dat we niet per se law and order aan hoeven wakkeren, we kunnen de acties afkeuren zonder dat we oproepen ze neer te slaan. Verder ben ik het volledig eens met wat er in de laatste alinea van kameraad Maximus’ artikel staat en het past ook goed bij alinea twee van dit artikel. De alinea luidt: “Als antwoord op de boerendemonstraties moeten we ons dus verzetten tegen de eisen van de boeren, en de politiek onder druk zetten om die eisen niet in te willigen. We moeten onze eigen eisen formuleren over de stikstofcrisis en daar acties voor voeren. Wat we nooit moeten doen is de staat vragen de acties van de boeren, en als gevolg daarvan onze eigen acties, neer te slaan.”

¹ https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2557737/een-op-de-vijf-miljonairs-is-boer-rijken-zitten-vooral-in-veehouderij

² https://roodjongeren.nl/post/tegenhetdoel


Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.

Als je wil reageren, mail dan naar redactie@communisme.nu

Gepubliceerd op: 30 september 2022