Het Communistisch Platform is een organisatie die communistische politiek voorstaat. We staan voor de revolutionaire zelf-emancipatie van de arbeidersklasse om zich te bevrijden van de ketenen van de klassenmaatschappij.

Een communistische maatschappij definiëren we op de klassiek marxistische manier: een samenleving zonder staat, zonder klassen, zonder geld, zonder armoede en zonder oorlog. Een samenleving van vrije producenten waarin we collectief de baas zijn over de economie. Een samenleving die draait om mensen en onze leefomgeving, niet de dictaten van kapitaal.

Wat maakt ons anders dan andere linkse organisaties? In tegenstelling tot andere groepen zien wij het niet als onze taak om de volgende communistische partij te zijn. Wij noemen ons daarom ook niet voor niets een platform. Dat wil zeggen dat wij binnen bestaande arbeidersorganisaties streven naar een communistisch programma. Momenteel doen wij dat met name binnen de hoogste politieke uitdrukking van de arbeidersbeweging in het land, de SP, maar ook is het ons streven om binnen de vakbond, protestbewegingen en andere arbeidersorganisaties te strijden voor een communistische politiek.

Een eigen politieke partij opzetten leidt wat ons betreft tot een sektarische doodlopende weg. De SP is alles behalve ideaal en we hebben er ook de nodige politieke kritiek op, maar ondanks deze gebreken is het zinniger om de bestaande beweging te winnen voor daadwerkelijk socialistische politiek, dan weer van de grond af aan te beginnen. Wij strijden voor het opbouwen van een arbeidersbeweging die onafhankelijk is van de kapitalistische staat. Een beweging met een veeltal aan eigen politieke, economische, sociale en culturele instituties die daadwerkelijk de macht van kapitaal kunnen breken en vervangen in tijden van een revolutionaire crisis, met een communistische partij als politiek kompas daarbinnen.

De historische ervaring leert ons dat wanneer de arbeidersbeweging niet uitgaat van het opbouwen van de macht van de arbeidersklasse, of kiest voor het opgeven van haar onafhankelijkheid aan de kapitalistische staat, dit leidt tot politieke capitulatie en grote politieke tegenslagen. Wij strijden dus openlijk tegen deze tendensen in de arbeidersbeweging, een expliciet politieke strijd. De eerste aanzetten hiertoe hebben wij vastgelegd in ons platform en ons programma.

Kortom, ons doel is het samengaan van de socialistische visie met de arbeidersbeweging om deze te transformeren tot een beweging van revolutionaire zelf-emancipatie van en voor de arbeidersklasse.

Wij roepen iedereen die ons platform accepteert op mee te strijden voor een socialistische toekomst voor de arbeidersbeweging.

Wil je meer weten of je bij ons aan sluiten? Neem hier contact met ons op.