Programma’s zijn de basis van onze partij, ze bepalen in de kiem hoe de rest van de beweging eruit gaat zien. Een goed programma stelt alle leden in de gelegenheid de leiding ter verantwoording te kunnen roepen. Om dit aspect te ondermijnen zijn er elke paar jaar subprogramma’s, die elk een verdere stap naar rechts vertegenwoordigen. Deze “verkiezingsprogramma’s” dienen daarom te worden vermeden. Dit programma dient als vervanging van zowel Heel de Mens als het concept van een “verkiezingsprogramma”.

Dit programma bestaat uit vier onafhankelijke maar met elkaar verbonden delen. In de eerste plaats het algemeen karakter van het kapitalisme in deze historische periode en de rol van Nederland hierin.

Ten tweede onze onmiddellijke eisen die zowel de minimale basis vormen van onze bereidwilligheid om regeringsverantwoordelijkheid op te nemen als het programma is welke in haar geheel leidt tot de politieke machtsovername door de werkende klasse, de overgrote meerderheid van de bevolking. Elke eis is stuk voor stuk concreet en, op zichzelf, realistisch zodat we er meteen ook werk van kunnen maken.

Ten derde is er de aard van de overgang van de oude naar de nieuwe maatschappij. Welke klassen en sociale lagen spelen welke rol in deze sociale revolutie? Naar welke grondwet streven wij? Welke economische maatregelen zijn noodzakelijk om een terugval in de oude misère te voorkomen?

Tot slot is er het maximumprogramma: de grootse visie voor de toekomst, waarin de mensheid weer kan terugkeren tot haar communistische oorsprong, een klasseloze en egalitaire vorm van samenleving waarin de mensheid zich als soort honderdduizenden jaren organiseerde.

Iedereen die dit programma accepteert als handleiding tot actie, wordt opgeroepen mee te strijden voor een socialistische toekomst voor onze partij.