Wat is communisme?

Punt 2: Mensen zoeken weer naar radicale antwoorden op de problemen die kapitalisme met zich meebrengt. Er wordt weer openlijk gedebatteerd over andere maatschappijmodellen. Communistisch Platform streeft naar een communistische samenleving. Een samenleving verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen en crisissen van het kapitalisme. (more…)

Kapitaal en klassen

mr-krabs-moneyPunt 1: De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme storten de samenleving telkens weer in crises: zij tonen de kloof tussen arm en rijk aan, dat mensen gebrek lijden ondanks overproductie, oorlogen over grondstoffen en macht. Deze crisis kan zowel economisch, sociaal als politiek zijn en ondermijnt de opvatting dat er maar één maatschappijmodel, het kapitalisme, mogelijk is.

(more…)

Waarom wij ons lidmaatschap van Socialistisch Alternatief opzeggen

Betreft: Opzeggen lidmaatschap Socialistisch Alternatief door Bobby Siecker en Jos Alembic

Beste Socialistisch Alternatief,

Bij deze geven wij aan ons lidmaatschap op te zeggen van Socialistisch Alternatief en het CWI internationaal. Gezien het sporadische bijeenkomen van de organisatie kan dit wellicht als een verrassing komen. Wij willen middels deze open brief daarom uitleggen waarom we ons lidmaatschap opzeggen, welke politieke problemen we hebben en hoe wij uiting gaan geven aan onze politieke ideeën. Allereerst willen we echter beginnen met een overzicht van onze politieke ontwikkeling tot nog toe. (more…)