Quid N-VA? Wat met België na verkiezingen?

In België hebben zondag 25 mei drie parlementaire verkiezingen tegelijk plaatsgevonden. Men kon er stemmen voor zowel het regionaal, het federaal als het Europees parlement. In Vlaanderen zijn de Vlaams-nationalisten met een derde van de stemmen de grootste partij geworden. De radicaal-linkse PVDA heeft in Franstalig België acht zetels gewonnen. Een analyse van een politieke aardverschuiving. (more…)

Europese verkiezingen: Géén stem op de SP, voor een internationalistische oppositie!

Ook toen geen positieve visie.

Referendum in 2006: Ook toen geen positieve visie.

Op 22 mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Van de 766 zetels worden er 26 ingenomen door Nederlandse leden. De centrale slogan van de SP deze keer is “Nee tegen deze EU” en is daarmee een verbetering op de slogan bij de vorige verkiezingen, “minder Brussel”1. Maar staat de SP dan ook voor een andere EU? Is er sprake van een Europese visie? (more…)

Marxisme Festival – Opportunisme Festival

Vakbondseisen verslinden de beweging zonder blijvende groei te bereiken.

Vakbondseisen verslinden de beweging zonder blijvende groei te bereiken.

In het weekend van 3 en 4 mei vond in Amsterdam het Marxisme Festival plaats. Dit is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Internationale Socialisten, dat zich richt op links Nederland. Zelf beschrijft de IS het als ‘een weekend vol systeemkritiek, theorie en discussie over de belangrijkste vragen van het moment‘. Met een paar kameraden van het Communistisch Platform zijn wij naar Amsterdam afgereisd om hieraan deel te nemen. (more…)

Het cijfer: 29

In België vindt op 25 mei de ‘moeder aller verkiezingen’ plaats. Het is de door grote mediabedrijven gepopulariseerde naam voor de verkiezingsdag waarop voor het eerst sinds de opdeling van België in gewesten en gemeenschappen, alle verkiezingen (inclusief de Europese maar met uitzondering van de gemeentelijke) op dezelfde dag vallen. De radicaallinkse ‘neo-marxistische’ PVDA+ maakt er kans om in het federale parlement haar opwachting te maken. Historisch! Niet alleen gaan uit de arbeidersklasse in België steeds meer stemmen op voor een eigen vertegenwoordiger in het parlement; het is ook nog eens 29 jaar geleden dat de laatste twee communisten er uit het federale parlement verdwenen. (more…)

Basis voor lidmaatschap

Punt 12: Internationalisme; onafhankelijke organisatie; sociale revolutie; en radicale democratie. Acceptatie van deze punten is de basis voor gemeenschappelijke actie, echter zijn meningsverschillen en discussie over de uitvoering van deze punten mogelijk. Iedereen die deze principes met ons deelt wordt gevraagd zich aan te sluiten en zich hiervoor in te zetten bij het Communistisch Platform. (more…)

Macht en invloed via democratie en zelforganisatie

Punt 11: Communisten zijn voor de uitbreiding van macht van de arbeidersklasse in alle gebieden van de maatschappij: werkvloer, arbeidersorganisaties en lokaal en nationaal bestuur, et cetera. Wij strijden voor elke hervorming die deze macht kan versterken. Democratie heeft ook een culturele dimensie: Het moet meer worden dan één keer per vier of vijf jaar een vakje invullen, veel meer. Het moet normaal worden – zeker binnen de context van de moderne instant communicatie – dat iedereen meedenkt en meebeslist over de werkplek, je woonomgeving, et cetera. Deze waarden van democratie en zelf-emancipatie moeten leiden tot een veelheid aan organisatie: van “rode” vakbonden tot coöperatieven en van ondersteuningsnetwerken tot recreatiecollectieven. Binnen deze beweging met een veelheid aan organisatievormen dient de communistische partij als politiek raamwerk die al deze organisaties verbindt in één strijd.

(more…)