De lange kijk op de geschiedenis

Punt 4: De arbeidersklasse kan enkel de macht overnemen als deze een politieke eenheid vormt. Communisten zullen dan ook altijd de grootst mogelijke eenheid nastreven: door binnen aparte arbeidersorganisaties consistent het belang van de volledige werkende klasse te benadrukken, door tegen de opvattingen van het kapitalisme in een gezamenlijke arbeiderscultuur op te bouwen, door oppositie te voeren tegen bureaucratie met een cultuur van openheid en democratie en door waar mogelijk samenwerkingsverbanden en fusies tussen groepen tot stand te brengen. De hoogst mogelijke politieke eenheid die, in potentie, de gehele arbeidersklasse omvat is de communistische partij: het politiek kompas dat richting geeft naar de universele bevrijding van de mens. Revolutionaire voorhoedes die in naam van de arbeidersklasse de macht overnemen verdelen de arbeidersklasse enkel in een groep heersers en een groep volgers.

(meer…)

Partij als kompas

‘Partijen’ huren meestal de zelfde bedrijven in om hun ‘merk’ te promoten als verkopers van wasmiddelen en auto’s.

‘Partijen’ huren meestal de zelfde bedrijven in om hun ‘merk’ te promoten als verkopers van wasmiddelen en auto’s.

Punt 3: Communistisch Platform is geen partij. Wij streven naar de vereniging van de werkende klasse in een politieke partij waar uiteindelijk ook alle revolutionaire en linkse stromingen zich thuis moeten kunnen voelen. Met ‘werkende klasse’ wordt hier die sociaal-economische klasse begrepen die in de economische positie zit dat deze zijn of haar arbeid in principe moet verkopen voor een loon om te kunnen overleven en zich te reproduceren. Hierbij wordt meegenomen zij die het huishouden doen, de werklozen, de arbeidsongeschikten, gepensioneerden en studenten.

(meer…)

Wat is communisme?

Punt 2: Mensen zoeken weer naar radicale antwoorden op de problemen die kapitalisme met zich meebrengt. Er wordt weer openlijk gedebatteerd over andere maatschappijmodellen. Communistisch Platform streeft naar een communistische samenleving. Een samenleving verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen en crisissen van het kapitalisme. (meer…)

Kapitaal en klassen

mr-krabs-moneyPunt 1: De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme storten de samenleving telkens weer in crises: zij tonen de kloof tussen arm en rijk aan, dat mensen gebrek lijden ondanks overproductie, oorlogen over grondstoffen en macht. Deze crisis kan zowel economisch, sociaal als politiek zijn en ondermijnt de opvatting dat er maar één maatschappijmodel, het kapitalisme, mogelijk is.

(meer…)

Waarom wij ons lidmaatschap van Socialistisch Alternatief opzeggen

Betreft: Opzeggen lidmaatschap Socialistisch Alternatief door Bobby Siecker en Jos Alembic

Beste Socialistisch Alternatief,

Bij deze geven wij aan ons lidmaatschap op te zeggen van Socialistisch Alternatief en het CWI internationaal. Gezien het sporadische bijeenkomen van de organisatie kan dit wellicht als een verrassing komen. Wij willen middels deze open brief daarom uitleggen waarom we ons lidmaatschap opzeggen, welke politieke problemen we hebben en hoe wij uiting gaan geven aan onze politieke ideeën. Allereerst willen we echter beginnen met een overzicht van onze politieke ontwikkeling tot nog toe. (meer…)