Communistisch Platform
Leeslijst

Leeslijst

Deze lijst is bedoeld als raamwerk voor wat ons politiek onderscheidt van andere linkse groepen. De focus is daarom dus ook vooral op onze eigen artikelen of stukken die ons project inspireren. Het is geenszins bedoeld als alomvattende leeslijst, of introductie tot marxisme, maar eerder bedoeld als een beginpunt van discussie voor de (aspirant)leden van het Communistisch Platform.

Karl Marx & Friedrich Engels, Communistisch Manifest – Hoofdstuk 2.

Een weg uit het moeras, link

  • Geduld is een revolutionaire zaak (Door Rogier Specht)
  • Mao en Bakunin: een recept voor de partijbeweging? (Door Richard Hoogstraten)
  • Toen de sociaaldemocratie nog springlevend was (vertaald artikel van Adam J. Sachs)

Kompas Magazine:

Communisme.nu:

Stellingen over de SP, link 

Donald Parkinson, Het revolutionaire minimum-maximprogramma

Mike Macnair, Revolutionary Strategy – Hoofdstuk 1, 2, 3 en 9.

Lars Lih, Lenin Rediscovered – Hoofdstuk 1.