NCPN: de feniks die niet herrees

Hieronder publiceren wij een brief van Gijs Muis, een communist die recentelijk de overstap maakte van de Communistische Jongerenbeweging (CJB) en de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) naar de Socialistische Partij (SP). Hij bespeurt een  viertal diepgewortelde problemen in de CJB en NCPN die naar zijn inzien de inspanningen van Read more…

Waartoe dient activisme?

In deze ingezonden brief reageert een van onze lezers, Tim, op de column van Ron Meyer in de Tribune. Volgens hem staat de dagelijkse praktijk haaks op het beeld van uitzichtloos activisme dat door Meyer geschetst wordt.  Volgens Ron Meyer is socialisme geen “heilstaat” maar een permanente strijd voor rechtvaardigheid Read more…

Een kritiek op het platform

We publiceren een brief van Jacob Richter die onlangs opmerkingen en kritiek heeft geleverd op de Engelse vertaling van ons platform. In essentie moet het Communistisch Platform vollediger zijn over wat communisme wil bereiken en opheffen, en stelt Jacob een aantal termen en definities in vraag. De brief is naar het Nederlands vertaald, de voetnoten zijn toevoegingen van de vertaler. Wegens de nood aan een aantal vrije vertalingen, is ervoor gekozen om het origineel in het Engels ook te publiceren. (more…)

Maak van wereldwijd protest een partijbeweging

Waar komt ons project vandaan? In welke context plaatsen we het? En wat willen we bereiken? Thomas Chefsky schreef een voorstelling van ons platformproject, die een antwoord tracht te geven op deze vragen. In de loop van de discussie over ons platform heeft zij het echter niet heeft gehaald van de huidige voorstelling die u op de site kunt vinden. Naarmate ons project ontwikkelt, willen we, hoewel ze niet collectief zijn aangenomen, nog meer bijdragen aan het debat over ons platform en Kompas publiceren. (more…)