Debat en kameraadschap

Verslag van de najaarsschool van Communistisch Platform In het weekend van 8 en 9 november kwamen kameraden en sympathisanten van het Communistisch Platform samen voor een aantal scholingen. Dit eerste scholingsweekend had als doel mensen te scholen in communistische politiek en hierbij discussie aan te zwengelen over verschillende relevante vraagstukken Lees meer…

Waartoe dient activisme?

In deze ingezonden brief reageert een van onze lezers, Tim, op de column van Ron Meyer in de Tribune. Volgens hem staat de dagelijkse praktijk haaks op het beeld van uitzichtloos activisme dat door Meyer geschetst wordt.  Volgens Ron Meyer is socialisme geen “heilstaat” maar een permanente strijd voor rechtvaardigheid Lees meer…

Stellingen over de SP

De Socialistische Partij is de afgelopen generatie uitgegroeid tot de grootste partij tegen neoliberale politiek. Hoe verhouden communisten zich tot deze partij? Deze stellingen bieden een raamwerk voor de houding van het Communistisch Platform en we hopen hiermee een richtlijn te bieden voor iedere socialist en communist. De afgelopen weken Lees meer…