Aan de Slag: Programma en kandidatenlijst van het Communistisch Platform voor het bestuur van De Socialisten
Aan de Slag: Programma en kandidatenlijst van het Communistisch Platform voor het bestuur van De Socialisten

Aan de Slag: Programma en kandidatenlijst van het Communistisch Platform voor het bestuur van De Socialisten

Allereerst moeten er nog stappen worden gezet voor de organisatie voldoet aan de voorwaarden voor partijvorming zoals aangenomen op de eerste conferentie van De Socialisten: er zijn al statuten en een maximumprogramma aangenomen op de vorige conferentie en in mei stemt het congres van De Socialisten over het minimumprogramma. Aan de overige voorwaarden van tien goedlopende afdelingen met volwaardig bestuur door worteling in de sociale en vakbewegingen is echter nog niet voldaan. Daar­naast is duidelijk geworden dat er nog veel ruimte voor basale professi­onalisering van de organisatie is en dat men het eens moet worden over waar de grens tussen scherpe discussie en onkameraadschappelijk omgaan met andermans argumenten ligt. Als laatste spelen er vraag­stukken betreffende samenwerking met andere organisaties die onzes inziens belang hebben in de komende bestuursperiode. In dit pamflet kan je daar alles over lezen en kennis maken met onze kandidaten. Vragen over hun kandidaturen kan je sturen naar cpindesocialisten@communisme.nu.

Liever het programma op papier lezen? Het is als pamflet verkrijgbaar bij De Rode Lap!